Tuesday, May 4, 2010

ျမင္တာေတြ႔တာကို ေဟာဆိုလို႔ ျမင္တာေတြ႔တာကို ေဟာမည္

က်ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားသုိ႔

က်ေတာ္အား ေပးပို႔ထားၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၏စာကို မတင္ျဖစ္ခ်င္းကို သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္...က်ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ေယာဂီတရားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနရလို႔ ၿဖစ္သည္...

ဟား ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားတာလဲ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသြားတာလားလို႔ စိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားစရာေတြးစရာေတြ ေပၚလာႏုိင္သည္…စာေရးသူသည္ ဗုဒၶဘာသာသာႆနာတုိးတက္ဖုိ႔အလို႔ဌါ ပါဝင္အားျဖည့္ကူညီေနခ်င္းသာၿဖစ္သည္...

ဆက္လက္ဖတ္၇ွုေစလိုပါသည္….

အတိတ္ဘဝကို ျပန္ျမင္ႏုိင္ဖို႔ ဤသုိ႔ေသာ္နည္းလမ္းျဖင့္သာ ျပန္၍ျမင္ႏုိင္မည့္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရိွစာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)သည္ ဝိပႆနတရားအားထုတ္ေနရပါသည္...ဗဳဒၶဘာသာဝင္ေတြကို က်ေတာ္ေမးတယ္ မင္းတုိ႔ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေဂါတာမရဲ့ဘဝေပါင္း ေလးအသေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတသိန္းေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ဘဝေပါင္းကို ေဖာ္ျပေပးပါလို႔ က်ေတာ္ေမးတယ္ သူတုိ႔ေတြ မေျဖတတ္ေတာ့ဘူး …

က်ေတာ္ဆက္ေျပာရေတာ့တာေပါ့ ဟာဒီလိုဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို အတိအက်ေဖာ္မျပႏုိင္လွ်င္ သူ႔အတုိင္းက်င့္ႀကံအားထုတ္တဲ့သူေတြ ဘယ္လုိ႔လုပ္လိုက္က်င့္ရမလဲ…ဒါနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာသာႆနာတုိးတက္ဖို႔အလိုဌါ စာေရးသူလည္း ဝင္ေရာက္ကူညီၿပီး တရားက်င့္ရေတာ့တာေပါ့…

အိုး တကယ္တကယ္ ေဂါတာမနဲ႔ စာေရးသူတို႔ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဘဝေပါင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ျမင္ရေတာ့တာပဲဗ်ာ….. စာေရးသူနဲ႔ ေဂါတာမတို႔၏ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အတိတ္ဘဝကံအေၾကာင္းကို စာေရးသူျမင္ျပီးသေလာက္အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေျပာပါရေစ...

ေဂါတာမသည္ စာေရးသူ၏အၾကင္ဇနီးမယားအျဖစ္ ဘဝတစ္ေသာင္းစာေရးသူအား ပါရမီျဖည့္ဖူးခဲ့သည္...ေဂါတာမသည္ သူ၏အၾကင္ေယာက်ၤာ က်ေတာ္(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)အေပၚ မယားတို႔၏ ထားရိွရမည္ ဝတ္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္…

ညစဥ္ညစဥ္ စာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)ႏွင့္ ေဂါတာမ ေနထိုင္ျပဳမူဆက္ဆံပံုမ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရပါတယ္….ဆက္လက္ေရးသားဖို႔ မသင့္ေတာ္၍ ဤအပိုင္းကို က်န္ထားခဲ့မည္….

ဆက္လက္ၿပီး စာေရးသူ သူေဌးမင္းဘဝငါးေထာင္ျဖင့္ အသက္ရွင္စဥ္ကာလတြင္လည္း စာေရးသူအိမ္၌ေမြးထားေသာ ေခြးတေကာင္အျဖစ္ ဘဝေပါင္းငါးေထာင္တိတိ စာေရးသူႏွင့္ ဘဝဆံုဆည္းဖူးခဲ့သည္…

က်န္ရိွသည့္ ဘဝေပါင္းငါးေထာင္မွာလည္း စာေရးသူ၏အိမ္၌ သူေတာင္းစားဘဝအျဖစ္ စာေရးသူထံေတာင္းစားရေသာဘဝအေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္…တနည္းအားျဖင့္ ေဂါတာမသည္စာေရးသူ၏ ေမတၱာသဒၵါတရားထားရိွမူကို ခံရသည္….

သို႔ပါေသာေႀကာင့္ ေဂါတာမသည္ စာေရးသူႏွင့္ ဘဝေပါင္းႏွစ္ေသာင္းမွ်ကို ဆံုဆည္းခဲ့သည္….က်န္ရိွသည့္ ဘဝေပါင္းရွင္ဘုရင္ဘဝမ်ိဳးမ်ားကို ေဂါတာမရရိွခဲ့ပါသည္…ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔သည္ ေဂါတာမ ယုန္မင္း ေမ်ာက္မင္း စေသာဘဝမ်ားကို ေဖာ္ျပေရးသားႀကသည္…

စာေရးသူ အေနနဲ႔လံုးဝနားမလည္မိတာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ စာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)ႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဘဝေပါင္းႏွစ္ေသာင္းအား ဘာေၾကာင့္ ေဖာ္မျပၾကသည့္ကို စာေရးသူနားမလည္မိေအာင္ ျဖစ္မိပါသည္… က်င့္ရဲ႔သားနဲ႔ မျမင္တာဘဲလို႔ စာေရးသူနားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးထားသည္…..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ယူဆထားေသာမိန္းမသားမ်ားဘဝမွာ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ႏုိင္ဘူးဟုုဆိုေသာေၾကာင့္ ဘုရားအျဖစ္သို႔မေရာက္ရိွဘဲ အဖန္ဖန္သံႆရာမွ မက်ြတ္မလြတ္ဘဲ သံႆရာဘဝအဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေနေနရသည္….

ယခုလက္ရိွ အေျခာက္မင္း(မိန္းမလ်ာ)ဘဝျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေနရေၾကာင္းကို စာေရးသူ အာရံုမွာ ေပၚလာခဲ့သည္….က်န္ရိွေသာ ဖားေအာက္ေတာရေက်ာင္းမွာ က်င့္ႀကံေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ေကာ က်ေတာ္လိုပဲ ၿမင္ႀကရဲ့လားလို႔ ေမးခ်င္ပါတယ္….(စကားခ်က္- စာေရးသူ (ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)သည္ ဖားေအာက္ေတာရေက်ာင္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ဖားေအာက္မွာ မက်င့္ပါနဲ႔လို႔ ဖားေအာက္မွာ ေဂြးစိပဲ ရိွပါတယ္လုိ႔ ဖားက အေပၚပိုင္းခႏၶာဟာ ေျမျပင္နဲ႔ လႊတ္တာပါ ေအာက္ပိုင္းက ခႏၶာေဂြးစိက ေျမျပင္နဲ႔ထိပါတယ္လို႔ ဒါေၾကာင့္ က်င့္မယ့္ဆိုရင္ ျမင္းေအာက္ေတာရေက်ာင္းမွာ က်င့္ပါလုိ႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္)

ေအာက္က က်ေတာ္ျမင္ရေသာ ေဂါတာမရဲ့ယခုလက္ရိွဘဝပံုပါ သူရဲ့ မ်က္နွာကိုသာက်ေတာ္ျမင္ႏုိင္ေပမယ့္ သူရဲ့နာမည္ သူရဲ့လိပ္စာကို မသိမျမင္ရေသးဘဲ ရိွေနပါတယ္…ဆက္သြယ္မူဧရိယာျပင္ပသို႔ ေရာက္သြားလုိက္ မိတခ်က္ မမိတခ်က္ ျဖစ္ေနရပါတယ္…gelakgulingရွုစားေတာ္မူၾကပါခင္ဗ်ာအကို ကုလားေလးေနာ အဲေယာင္လို႔ ကုလားမေလးေနာ့ ေရွာက္သီးေဆးျပားေရာင္းစားတယ္ေနာ္ ဘယ့္သူ႔ကိုမွ မေႏွာင့္ယွက္ဘူးေနာ္ အကို ကုလားမေလးေနာ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္စားတယ္ေနာ္ က်မကို အားေပးသြားၾကအံုးေနာ္ (မည္သူမဆို အားေပးႏုိင္သည္)

Saturday, May 1, 2010

ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆႏွင့္ သဘာဝအယူအဆ

ဒီေခါင္းစဥ္ကို တပ္ျပီးေရးဖို႔ျဖစ္လာရတာကေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္ခန္႔ေလာက္ထဲက ျဖစ္မယ္…. ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ စာေရးသူလည္း အယူအဆႏွစ္ခုကို အရမ္းစိတ္ဝင္းစားေနလို႔ပဲ…. ဒါနဲ႔ စာေရးသူေခါင္းထဲကို လူအမ်ားနားလည္ႏိုူင္ေစရန္ ဥပမာေပးဖို႔ စဥ္းစားမိလာတယ္….အခုေျပာမွာက သူ႔ရဲ့နည္းလမ္း(အယူအဆ) ညီတာနဲ႔ သူမညီတာကို ဥပမာေပးျပီး ေျပာမပါ……ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆက သူ႔အယူအဆနဲ႔သူ ညီတယ္…. သဘာဝအယူအဆဆိုထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကေတာ့ သူ႔အယူအဆနဲ႔ သူမညီဘူး…

စာေရးသူစဥ္းစားမိတာကေတာ့ ဥပမာႏွစ္ခုက ဒီလိုဗ်ာ… (ဖန္ဆင္းရွင္ အယူအဆ-
မူစလင္မ္ဘာသာဝင္၊ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္)


အိမ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးသည္ ေနစရာထုိင္စရာမရိွေသာ လူေလးဦးကို တင္ထားမည္…. အိမ္ပိုင္ရွင္သည္ စည္းကမ္းထုတ္မည္..သူ႔ရဲ့စည္းကမ္းေတြကေတာ့ သူ႔စကားကို နားေထာင္ရမည္… တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ရန္မျဖစ္ဘူး…. အိမ္ကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားရမည္…..သူ႔၏ စကားကို မဆန္႔က်င့္ရဘူး...ဤဥပေဒကို မလုိက္နာပါက အိမ္ကေနလည္း ေမာင္းထုတ္မယ္…..ျပီးရင္ ရႊံ ႔ကန္ထဲကို ငါကန္ခ်မယ္ … ငါ့စကားကို နားေထာင္ရင္ေတာ့ ဒီအိမ္ထက္ပို၍ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့အိမ္မွာ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္...

ေနာက္တစ္ခုက ဒီလုိဗ်ာ (သဘာဝအယူအဆ-ဗုဒၶဘာသာဝင္)

ဇရပ္တစ္ေဆာင္ရိွမည္….လူေလးဦးေနမည္….ဒီၾကားထဲက လူတစ္ဦးက စစည္းကမ္းခ်က္ထုတ္မည္…မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ ရန္ျဖစ္ရင္ ငါေမာင္းထုတ္မယ္ေနာ္…ရန္မျဖစ္ၾကနဲႊ မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ ငါ့စကားကို နားေထာင္ရမယ္ ငါေနသလုိ႔ လိုက္ေနရမယ္…ငါက ဆူညံပူညံအသံေတြ နားမေထာင္ခ်င္ဘူးကြ…ငါ့စကားကိုနားမေထာင္ရင္ ငါေမာင္းထုတ္မယ္ ျပီးရင္ေျမာင္းထဲကို ကန္ခ်မယ္လို႔ ေျပာမည္… ဇရပ္ဆုိတာ အမ်ားပိုင္ျဖစ္သည္….အမ်ားပိုင္တဲ့ ဇရပ္ေဆာင္မွာ လူအမ်ားလာတည္းၾကားတာ ဒီလုိလာတည္းၾကတဲ့ သူအခ်င္းခ်င္းကို စစည္းကမ္းခ်က္ထုတ္၊ မုိက္ေၾကးခြဲသည့္ေကာင္က ဘာေကာင္ျဖစ္သြားမလဲ…

ငါ့ေနထိုင္သလို ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ေကာင္းေကာင္းတစ္လံုးမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရမည္...(ၾကည့္ ဒီေကာင္က ဘာေကာင္ျဖစ္သြားႏုိင္သလဲ ကိုယ့္ကိုတိုင္ေတာင္ အိမ္တစ္လံုးမွ မရိွလို႔ ဇရပ္ေဆာင္မွာ အမ်ားနည္းတူေနထိုင္ေနရတာေလ...ဟိုေရာက္မယ္ ဒီေရာက္မယ္ေျပာရေအာင္ ဒီနတ္ျပည္ကို သူ႔အေမလင္ သူ႔ပေထြးက ေဆာက္လုပ္ထားလို႔လား... ဒါ့ေၾကာင့္က်ေတာ္(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ) ေျပာေျပာေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ နတ္ျပည္၊ငရဲျပည္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည့္ဆိုေသာ အဆိုက မမွားပါဘူး.....

အေပၚက ဖန္ဆင္းရွင္ အယူအဆဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔စကားနဲ႔ သူတုိ႔ ညီတယ္… ဒီကမာၻၾကီးကို ဖန္ဆင္းရွင္က ဖန္ဆင္းထားတယ္ သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ပမာမခန္႔ျပဳတဲ့သူကို ဖန္ဆင္းရွင္က ဖ်က္ဆီးမယ္လို႔ ေျပာတာ မွားလား…..သူတုိ႔အယူအဆအတုိင္းဆို သူတို႔ျဖဲေျခာက္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး
ေဟာ့ သဘာဝအယူအဆလို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကေတာ့ ငရဲျပည္ေတြေကာ နတ္ျပည္ေတြေကာ သူ႔အတုိင္းက်င့္ရမယ္ သူ႔လိုမက်င့္ရင္ နိဗၺာန္မေရာက္ႏုိင္ဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္ဘာသာက ျဖဲေခ်ာက္တာလဲ….ဖန္ဆင္းရွင္ အယူအဆက သူ႔စကားအစနဲ႔ အဆံုးက ညီတယ္…အစကေတာ့ သဘာဝ အဆံုးၾကေတာ့သူ႔စကားကို နားမေထာင္ရင္ ငရဲက်မယ္ သံႆရာအဆက္အဆက္က မလႊတ္ႏုိင္ဘူး သူ႔အတုိင္းလိုက္လုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ ဒီ့ေကာင္ကို ဘာေကာင္လို႔ ေျပာရမလဲ…လူပါးဝတာလား ေခြးပါးဝတာလား….ဘာပါးဝတာလဲဗ်ာ…..ကဲ စာေရးသူေမးေတာ့မယ.္…

ေဂါတာမက သဘာဝကို သူမဖန္ဆင္းဘူးလို႔ ေျပာေသာလည္း သူဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ဖန္ဆင္းရွင္လို႔ ဆိုလိုလုိက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ…ဘာေၾကာင့္လဲ ၾကည့္ေလငရဲ တုိ႔၊ နတ္ျပည္တို၊႔ အျပစ္လုပ္ရင္ခံရမယ္တို႔ ရဟန္းအနာက်ေတြကို ျပစ္မွားရင္ ေနာက္ဘဝမွာ ဘာျဖစ္မယ္ညာျဖစ္မယ္ဆိုျပီး ျခိမ္းေခ်ာက္တယ္….စာေရးသူဘာေျပာခ်င္လဲဆိုတာ နားလည္ၾကမယ္လုိ႔ ထင္တယ္….

သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္အယူဝါဒသည္ သူ႔ဥပေဒအတုိင္းဆို သူမွန္တယ္….ေနာက္ထပ္ေမးခ်င္ေသးတယ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုေပါ့ေနာ္….ဘယ့္သူက နတ္မင္းရာထူးတုိ႔ သိၾကားမင္းရာထူးတို႔ ႆသနာ့ေစာင့္နတ္ရာထူးတုိ႔ကုိ ခန္႔ေပးထားတာလဲ…..သဘာဝၾကီးက Auto ေအာ္တုိ သူ႔အလိုလို မင္းက နတ္မင္းလုပ္ ဟုိပုကြကြနဲ႔ေကာင္က သိၾကားမင္းလုပ္ဆိုျပီး ေအာ္တုိ ျဖစ္လာတာလား ေစာက္ခြက္ခြ်န္ခြ်န္က ႆသနာ့ေစာင့္နတ္လုပ္ ဆိုျပီး သဘာဝက ေအာ္တုိျဖစ္ခိုင္းလိုက္တာလားဗ်??????… မသိလုိ႔ေမးတာေနာ္…ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ…..

ဒီကမာၻၾကီးဟာ သဘာဝက ျဖစ္လာတယ္ ဟုတ္ျပီ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းေအာင္က်င့္ဖုိ႔ လုိအံုးမလား ????

ဟာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ သဘာဝက ျဖစ္လာတယ္ဆိုျပီး ေကာင္းေအာင္က်င့္ဖို႔ လုိအံုးမလားလို႔ မင္းက ေျပာတယ္ … ဒါဆုိလူေတြက ဆိုးကုန္ေတာ့မေပါ့ လုပ္ခ်င္းတာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ကုန္ေတာ့မေပါ့လို႔ ေဖမွန္းမသိ ေမမွန္းမသိေတြ ျဖစ္ကုန္ျပီး ၇ိုင္းကုန္ေတာ့မေပါ့လို႔ စာေရးသူကို ေမးခြန္းထုတ္ေတာ့မယ္….

ဒီလိုေျပာလာရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတရားက ဘာသာတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မဆိုးေအာင္ မမိုက္ေအာင္ ျဖဲေျခာက္ထားတဲ့ ဥပေဒျပဒါန္းခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္ပါ့မယ္….ေျပာရရင္ ဝတၱဴစာအုပ္ပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္…တကယ္လက္ေတြ႔က်ေသာ ဘာသာတရားစာအုပ္မဟုတ္ဘဲ မဆုိးေအာင္ မမိုက္ေအာင္ ေခ်ာေမာ့လိမ္လည္ထားတဲ့ စာအုပ္တအုပ္လို႔ပဲ စာေရးသူ ဆိုခ်င္ပါတယ္…
တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ တကယ္မဟုတ္ဘဲ ျဖဲေျခာက္ထားနဲ႔ မတူဘူးလားဗ်ာ…..

သဘာဝက ဒါေတြနားလည္ပါမလား???….ဒီေကာင္ကဆိုးလို႔ သြားငရဲျပည္ ဒီေကာင္က ေတာ္လို႔ သူေတာင္ေကာင္းျဖစ္လို႔ သြား နတ္ျပည္ဆိုေတာ့ ဒါက ခင္ဗ်ာတို႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြ၊ သဘာဝၾကီးက ခင္ဗ်ာတို႔ဆႏၵအတုိင္း လိုက္လုပ္ေပးရမလား …သဘာဝတရားဆီမွာ လူေတြရဲ့ တေန႔စာတေန႔စာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ရိွလို႔လားဗ်ာ…. တကယ္ေတာ့ ေဂါတာမက သူျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵကို သဘာဝပါဆိုျပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနတာနဲ႔ မတူဘူးလား…..သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ သဘာဝလို႔ ယူဆရင္ ဘာသာမဲ့တို႔ယူဆၾကေသာ သေဘာသဘာဝအတုိင္း ဤသုိ႔ပင္ ယူဆၾကပါ….

သဘာဝအယူအဆ (သိပၸံသမားအခ်ိဳ ႔နဲ႔ ၊ ဘာသာမဲ့အယူအဆ)


သဘာ၀လို႔ သတ္မွတ္ရင္ ဘာလို႔ နိဗၺာန္ဆိုတာ ရိွဖို႔လိုအံုးမလဲ အခ်ိန္တန္ေမြးျပီး အခ်ိန္တန္ေသရမွာ ဘာလို႔ နိဗၺာန္ဆိုတာကို ေမွ်ာ္ရည္မွန္းဆ ေနၾကတာလဲ သဘာဝက ျဖစ္လာတယ္လို႔ လက္ခံရင္ နိဗၺာန္မလို ငရဲမရိွ ေမြးျပီးရင္ ေသရမယ္ ဒါပဲ ဒါမွသာလွ်င္ သဘာ၀က ျဖစ္တယ္လိဳ႔ သတ္မွတ္လို႔ရမယ္ အကုန္ျဖစ္လာတာၾကေတာ့ သဘာဝ ေသခါနီးမွ နိဗၺာန္၊ငရဲ ဆုိတာ လုိအံုးမလား????

ဒါေပမဲ့ စာေရးသူကေတာ့ လိုလိုမယ္မယ္ ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆကို ယူထားပါတယ္….စာေရးသူေသလို႔ ကမာၻၾကီးက သဘာဝက ျဖစ္လာတယ္လို႔ သိခဲ့ရရင္ စာေရးသူ အရႈံးမရိွဘူး…ေၾသာ္လူသားေတြ အားလံုးလည္း သူ႔လိုကိုယ့္လို သဘာဝေၾကာင့္ ေမြးလုိက္ေသလုိက္ၾကပါလားဆိုျပီး ေျဖသိမ႔္ႏိုင္တယ္…ဟုတ္တယ္ေလ လူသားအားလံုးဟာ သဘာဝေၾကာင့္ ေသတာေလ…စာေရးသူတစ္ေယာက္တည္း ကြက္ျပီး ေသတာမွ မဟုတ္တာ……တကယ့္လုိ႔သာ ဤကမာၻၾကီးက ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့့္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ မွန္ေနရင္ စာေရးသူ ေသျပီးမွ သိခဲ့ရရင္ နားကားသြားႏူိင္ပါတယ္…

သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ???????