Saturday, March 27, 2010

စာေရးသူ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ေရာက္တတ္ရာရာစကားမ်ား (၂)

ပိဋကတ္က်မ္း၌ ပါရိွသည့္က ကမာၻ႔ေျမၾကီး၏ေအာက္တြင္ ငရဲရိွသည့္ဟု ေျပာထားသည္။ငရဲရွစ္ထပ္ရိွသည့္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို ဆင္ေျခစဥ္းစားမိရာမွ က်မ္းအေထာက္အထားအရဆို ရွင္ေဂါတာမ၏အေတြးအေခၚသည္ ကမာၻေျမၾကီးသည္ ျပားသည္ဟုေသာ အယူအဆမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္.....

ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ကြာျခားေသာ မြတ္စလင္မ္အာရဗ္မ်ားကေတာ့ ကမာၻလံုးသည္ကို ယံုၾကည္ရံုမွ်သာမက ကမာၻ႔အ၀န္းကိုပင္လွ်င္ တုိင္းတာျပသခဲ့ပါသည္.....ကမာၻေျမၾကီးသည္ျပားသည္ သို႔အတြက္ကမာၻ႔အစြန္းသို႔ သေဘာၤလြင့္လွ်င္ ထိုကမာၻအစြန္းရွိေခ်ာက္ထဲသုိ႔ သေဘာၤက်ရန္ရွိသည္ဟု ဥေရာပတုိက္၌ ေၾကာက္စိတ္၀င္ေနသည့္အခါ၌ မြတ္ဆလင္အာရဗ္မ်ားက ကမာၻလံုးသည္အေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္......

ဤဘာသာႏွစ္ခု၏ အယူအဆေတြႏွိုင္းယွဥ္ေတြးေခၚဆင္ေျခသည့္အခါမွာ ကမာၻေျမၾကီးသည္ ဗုဒၶက်မ္း၌ျပားျပီး ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္၌ကား လံုးသည္ ဟု စာေရးသူ ေကာက္ခ်က္ခ်ေပးခ်က္ေပးႏုိင္သည္.....ဘယ္က်မ္းအယူအဆကမွန္ျပီး ဘယ္က်မ္းအယူအဆကမွားသည္ကို ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဆင္ေျခသံုးသပ္ၾကပါ....


တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ကလည္း ဤသို႔ေသာ သင္ၾကားမူျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္...“ေလာကဓါတ္ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတရရိွရန္ သင္တန္းတနာရီမွ်တ တက္ခ်င္းသည္ အာဇာနည္တစ္ေထာင္တုိ႔၏ အသုဘကို လုိက္ပို႔ခ်င္းထက္ ကုသုိလ္ရသည္။ ညဥ့္တစ္ေထာင္ပတ္လံုး ၀တ္တက္ခ်င္းထက္လည္း ကုသိုလ္ရသည္” ရသည့္ဟု၍လည္းေကာင္း “ပညာရိွတုိ႔၏ ေျပာေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၍ ေလာကဓတ္ပညာ၏သင္ခန္းစာမ်ားကို စိတ္ႏွလံုးတြင္ ထည့္သြင္းခ်င္းသည္ တရားအားထုတ္ခ်င္းထက္ေကာင္း၏။ ကြ်န္တစ္ရာကို သူေကာင္းျပဳ၍ လြတ္လပ္ေရးေပးသည္ထက္လည္း ျမတ္၏” ဟု၍လည္းေကာင္း၊ “ေလာကဓါတ္ပညာ၌ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ်င္းသည္ ဂုဏ္အရိွဆံုးျဖစ္၏ ” ဟု၍လည္းေကာင္း “ပညာကို အသက္သြင္းေပးသူသည္ မည္သည့္အခါမွအမည္မတိမ္ေကာႏုိင္” ဟု၍ လည္းေကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားထားခဲ့ရာ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေလာကဓါတ္ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတကို အတန္တန္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရေပသည္။

သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ မူဆလင္မ္ တုိ႔၏ျမင့္ျမတ္ထားရာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာေတာ္ျမတ္သည္ သိပၸံအတတ္ပညာကို အားေပးေၾကာင္း သိရိွႏုိင္သည္....ဗုဒၶႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က်မ္းစာေပမ်ားကေတာ့ ေလလံုးထြားခ်င္း ေလရႊီးခ်င္းကို အားေပးေၾကာင့္ စာေရးသူဖတ္ျပီးသေလာက္ဆို သိျပီးသေလာက္ဆို ဤသုိ႔ပဲ မွတ္ခ်က္ေပးရမည္....

တကယ္ေတာ့ ဘာသာတရားတစ္ခုကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ခ်င္းသည္ ဘဝႏွင့္အသက္ကို ေလာင္းေၾကးထပ္ျပီး ကစားရတဲ့ေလာင္းကစားပြဲပါ.....ဘာသာတစ္ခုကို မွားယြင္းစြာ ကိုးကြယ္မိသြားျပီးဆုိရင္ ယခုလက္ရိွဘဝတြင္လည္း ဆံုးရႈံုးမူဆုိေသာ္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး၊ အရွက္ဆုိေသာ္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရရိွလာႏုိင္ပါသည္....ဘာသာရပ္တိုင္းတုိ႔သည္ မျမင္ရတဲ့သေဘာသဘာဝမ်ားတြင္ အေျခခံၾကသည္... ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆရိွေသာသူ႔မ်ားအဖို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ဆုိတာ မျမင္ရဘူး....အတိတ္ဘဝ ကို ယံုၾကည္ေသာသူ႔မ်ားအဖို႔ အတိတ္ဘဝဆိုတာ မျမင္ရဘူး.... သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ညင္းခံုပြဲမ်ားျဖစ္လာရပါေတာ့သည္....ေမတၱာသည္ မျမင္ရဘူး...အမုန္းတရားသည္ မျမင္ရဘူး ..... ဤသို႔ေသာ္ မျမင္ရေသာ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ လူတုိ႔၏ အသက္ဘဝကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္သလို႔ လူတို႔၏ အသက္ဘဝမ်ားစြာကို ဆံုးရႈံး ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္.....

သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ မျမင္ရတဲ့သေဘာသဘာဝတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အတူလိမ္ညာမူမ်ားလည္း ပါလာပါသည္....(ဥပမာ မိန္းခေလးရယ္ နင့္ကို ကိုယ္ျမတ္ျမတ္နုိးနုိး ခ်စ္မိပါတယ္ဆိုျပီး တကယ္မခ်စ္ဘဲ လိမ္ညာေျပာဆိုၾကသည္) သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ တကယ့္ကယ္ ခ်စ္မိပါသည္ဟု ဆုိရင္ေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူးေပါ့ တကယ္မခ်စ္ဘဲ ခ်စ္သည့္ဟု ေျပာဆုိၾကေတာ့ မျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအေပၚမွာ လိမ္ညာမူမ်ား ပါလာသည္....

သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ မျမင္ရတဲ့ဘာသာရပ္တုိင္းတုိ႔၏ အေျခခံသေဘာအတူ မျမင္ရႏုိင္တဲ့ လိမ္ညာမႈမ်ား ပါလာႏုိင္ပါသည္...ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ စာေရးသူကေတာ့ မျမင္ရတဲ့ဘာသာရပ္တုိင္းကို ျမင္ရႏုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာအေပၚမွာ ဆင္ေျခသံုးသပ္ျပီး လက္ခံေပးသည္....(ဥပမာ...ဗုဒၶဘာသာက်မး္တုိ႔၏ ျမင္ရႏုိင္ေသာ္ လႊဲမွားမူမ်ားဆုိရင္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ေျခရင္း၌ရိွေသာ္ သမုဒၵရာမ်ား၊ ငရဲ ရွစ္ထပ္ ၊ နတ္ျပည္ ၊ ယုန္မင္းဇာတ္(ေဂါတာမ၏ အတိတ္ဘ၀ ယုန္မင္းဇာတ္) ၊ ပဒုမၼေဒ၀ီ ဇာတ္လမ္း စသည့္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ဤသို႔ေသာ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ျမင္ရနုိင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား တြက္ခ်က္လုိ႔ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္........ ျမင္ရႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ မျမင္ရဘူးဆိုရင္ မျမင္ရတဲ့ အတိတ္ဘဝအက်ိဳးကံဆိုေသာ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို လံုးဝယံုၾကည္မူမရိွေတာ့ပါ...တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျမင္ႏုိင္စရာရိွသည့္အေၾကာင္းအ၇ာမ်ားကို သက္ေသမျပႏုိင္လွ်င္ မျမင္ရႏုိင္ေသာ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘယ္လုိအေၾကာင္းတရားနဲ႔မွ သက္ေသမျပႏုိင္ေတာ့ပါ.....


သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ့္အသက္နဲ႔ ခႏၶာ၊ အနာဂတ္ကိုေတာ့ ဆံုးရႈံုးေနေသာ္ ဘာသာ(ရႈံုးေနေသာ္ တဖက္သား) ဘက္ကေနေတာ့ မေလာင္းခ်င္ပါဘူး... ႏုိင္ေနေသာ္ ဘာသာ (ႏုိင္ေနေသာ္ တဖက္သား) ဘက္ကေနေတာ့ ေလာင္းခ်င္ပါတယ္..... အနုိင္အရႈံးရလဒ္ကို မျမင္ရေသးလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ မ်က္စိစံုမွိတ္ျပီး ဘာသာတစ္ခုဘက္ကေန ကိုယ့္ရဲ့ လက္ရိွဘဝႏွင့္ အနာဂတ္ကို ပံုေအာျပီး ေလာင္းေနရတာပါ.....

တခါတေလမွာ စာေရးသူက ႏိုင္ေနသည့္ဘာသာတစ္ခုဘက္က ဝင္ေလာင္းမိေသာ္လည္း တခါတေလမွာ ဘယ့္ဘက္ကေနမွ မေလာင္းဘဲ ေဘးထုိင္ၾကည့္ေနတတ္ပါတယ္......သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ ဘာသာစံု တဦးတေယာက္ျဖစ္သည့္ဟု ေျပာႏုိင္သလို႔ ဘာသာမဲ့ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္......

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ရႈံုးေနသည့္ဘာသာ (ေမးခြန္းမ်ားစြာရိွျပီး အေျဖမ်ားမရိွသည့္ဘာသာတစ္ခု)ကို ေရြးခ်ယ္မိသြားျပီးဆုိရင္ တနည္းအားျဖင့္ (တဘက္ႏိူင္ေနသည့္ ဘာသာတခုဘက္ကလည္း မေလာင္းခ်င္ဘူးဆုိရင္) ကိုယ့္ေလာင္းေၾကးထပ္ထားတဲ့ ယခုလက္ရိွဘဝအခ်ိန္မ်ားကို အခ်ိန္မွီျပန္သိမ္းထားလုိက္ပါ....(တနည္းအားျဖင့္ ဘာသာမဲ့ ခံယူလုိက္ပါ)

Friday, March 19, 2010

စာေရးသူ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ေရာက္တတ္ရာရာ စကားမ်ား(ေျပာခ်င္ရာေျပာဆုိလို႔ အဓိပၸါယ္မရိွေသာစကားကို ဆိုခ်င္းမဟုတ္)

တကယ္ေတာ့ စာေရးသူ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗုဒၶဘာသာရဲ့ မဟုတ္မမွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပမယ္ဆိုတဲ့ ရည္၇ြယ္ခ်က္ပဲ ရိွတယ္...အျခားသူဘာသာ၀င္မ်ား ဆိုးတာေကာင္းတာ စာေရးသူ စိတ္မ၀င္းစားဘူး...သူ႔ပါသူ ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆိုး စာေရးသူနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘူး...စာေရးသူဖတ္ရတယ္ ေဂါတာမက ၾကာသပေတးမွာေမြးတယ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ရာတဲ့ ရႊီးဗ်ိဳ ႔ ရႊီး ရႊီး ....ယံုတဲ့ေကာင္ကလည္း ယံုတာပဲ ေဂါတာမေမြးဖြားသည့္ခုႏွစ္အား မည္သူ႔မွ အတိအက်မဆိုႏိုင္ေခ်...

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အိႏိၵယႏုူိင္ငံမွာ တိက်မွန္ကန္ေသာ ျပကၡဒိန္မရိွလို႔ ျဖစ္သည္ ျမန္မာတုိ႔သံုးစြဲေသာ တနလာၤ၊ အဂၤါ ၊ဗုဒၶဟူး ဆုိသည့္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ဤေန႔ရက္မ်ားဟာ Monday၊Tuesday၊Wednesday စသည့္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ဒီလို သူ႕တုိ႔ေန႔ရက္မ်ားကို အေျခခံ၍ သံုးစြဲလာခ်င္းျဖစ္ပါတယ္......ဗုဒၶဘာသာမွာ ျပကၡဒိန္တကယ္ပင္ရိွခဲ့သလားဗ်ာ?????

အစပထမမွာ လူမ်ားက တစ္ပတ္ကို (၁၀)ရက္ ၊ တစ္လမွာ ရက္သံုးဆယ္၊ တစ္ႏွစ္မွာဆုိရင္ ရက္ေပါင္း ၃၆၀ ျဖစ္သြားမယ္ သို႔ေသာ္ အားလပ္ရက္ ၅ ရက္ကို ထည့္ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ တစ္ႏွစ္ကို ၃၆၅ ျဖစ္သြားမယ္...တစ္ပတ္မွာ ရက္က ဘယ္ႏွစ္ရက္ တစ္လမွာ ဘယ္ႏွစ္ပတ္ တစ္ႏွစ္ဘယ္ႏွစ္လဆိုတာ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး...

ခင္ဗ်ာတို႔ပါ ခင္ဗ်ာတို႔ တီထြင္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ကို ရက္ေပါင္း ၃၆၅ရက္ ျဖစ္ဖို႔ပဲ အေရးၾကီးတယ္...ခင္ဗ်ာတုိ႔ပါ ခင္ဗ်ာတို႔ၾကိဳက္သလုိ႔ တစ္ပတ္မွာ ၁၂ရက္ထားထား တစ္လမွာ ရက္(၂၀)ထားထား အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး ေအး ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ာတို႔ တီထြင္လုိက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ကို လူအမ်ားသံုးစြဲဖုိ႔လိုတယ္ေနာ္....

အဓိကကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ရက္ ၅နာရီ ၄၉မိနစ္ ၁၂စကၠန္႔ ျဖစ္သြားဖို႔ပါပဲ(ေနကို ကမာၻက ပတ္ေသာ စက္၀ုိင္းလိုင္းေၾကာင္းကို အစြဲျပဳယူခ်င္းျဖစ္သည္)....တစ္ပတ္မွ (၇)ရက္ဆုိေသာ အယူဆကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔ထံမွ ဆင္းသက္လာသည့္ဟု စာေရးသူ မွတ္ယူမိသည္...အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ (၇)ရက္ဆုိေသာ အယူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္သည္.......

ကမာၻျပကၡဒိန္ တပတ္မွာ (၇)ရက္ တစ္လမွာရက္ေပါင္းသံုးဆယ္(အၾကမ္းဖ်င္း)တစ္ႏွစ္မွာ ၃၆၅ရက္ဆိုတာေတြက အဂၤလိပ္တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလမွ စတင္ျပဳျပင္လာႏုိင္သလို ဒါမွမဟုတ္ အ၈ၤလိပ္နယ္မခ်ဲ ႔ခင္ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျမန္မာမ်ားမွပညာသင္ေစလႊတ္ခဲ့ရမွ ကမာၻျပကၡဒိန္လုပ္ပံုလုပ္နည္း ကို ယူ၍ လုပ္ခဲ့ခ်င္းျဖစ္မည့္ဟု စာေရးသူယူဆသည္....

ေန႔ရက္အတိအက်မရိွလို႔ မြန္တို႔၏ယဥ္ေက်းမူ သၾကၤန္ကိုေတာင္ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ အေပၚမွာ အမီွျပဳသံုးစြဲေနရတာပဲၾကည့္ေလ....(၄)လပုိင္း ဧျပီလ (၁၂-၁၃-၁၄)ဆိုတာ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္မွာ အမွီျပဳသံုးစြဲထားခ်င္းျဖစ္သည္....(သၾကၤန္သည္ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးစံမဟုတ္ေပ သၾကၤန္ကို စာေရးသူမွမြန္တို႔၏ယဥ္ေက်းမူဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ယူသည္ မြန္ယဥ္ေက်းမူကို ဆက္ခံေသာ ထိုင္း၊ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒီပြဲေတာ္ရိွသည့္ဟုသိရသည္)

တႏွစ္ဟာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္နဲ႔ ၅နာရီ ၄၉မိနစ္ ၁၂စကၠန္႔ ရိွပါတယ္....တစ္ႏွစ္ကို ရက္ေပါင္း ၃၆၅လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ဒီအစြန္းထြက္ ၅နာရီ ၄၉မိနစ္ ၁၂စကၠန္႔ကို ထည့္မတြက္လုိက္ခ်င္းအတြက္ ေနာက္ေလးႏွစ္မွာ တစ္ရက္နီးပါးေလာက္ ေနာက္က်ေနတယ္...(သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ရက္ထက္ႏွစ္ရိွေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ရက္ေပါင္း ၃၆၆ ျဖစ္သြားမည္။)

ထုိေၾကာင့္ ၄ႏွစ္တခါကို ရက္ထက္ႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္လာၾကတယ္.. အစပိုင္း ေန႔ ရက္ေရာေထြးမူမ်ား ရိွခဲ့ေသာအေၾကာင္းကို ေဂါတာမ၏ေမြးဖြားရက္ကိ ုအတိအက်ဆိုသူမ်ားကို စာေရးသူမွ အရူးလုိ႔ ဆုိပါရေစ.....တနလာၤ၊ အဂၤါ၊ဗုဒၶဟူးစေသာ ေန႔ရက္မ်ားအမည္မ်ားကို ဘယ္သူမွ ဘယ္ခုႏွစ္ေလာက္မွာ စတင္သံုးစြဲလာခ်င္းကို စာေရးသူ သိခ်င္ပါတယ္????ဘယ္သူက စတင္တီထြင္လာတာလဲ???တီထြင္တာကလည္း ထူးဆန္းေလးစြ တစ္ပတ္မွာခုႏွစ္ရက္ တစ္လမွာ ရက္ေပါင္း ၃၀(အၾကမ္းဖ်င္း)ဆုိေသာ တစ္ႏွစ္မွာ (၁၂)လဆိုေသာ Gregorian Calendar နဲ႔ဘာေၾကာင့္တူေနရတာလဲဗ်ာ????ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆရိွေသာ ပုဂိၢဳလ္ေတြထံမွ ဘာေၾကာင့္ခိုးခ်ရတာလဲဗ်ာ...

ေ႔ရွပိုင္းမွာ မွားယြင္းေသာ ျပကၡဒိန္အား အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္...ေနာက္ဆံုးမွာ ေလးႏွစ္တခါ ရက္ထက္ႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္လာရပါတယ္....Calendar wikiအေၾကာင္းကို ဖတ္ရင္ ပိုရွင္းသြားႏုိင္သည္....ေဂါတာမေမြးဖြားသည့္ခုႏွစ္ကိုေတာင္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးခန္႔မွန္းေခ် ေပးၾကသည္... BC 300 ေက်ာ္မွ 400 ေက်ာ္အတြင္းမွာ ျဖစ္မည့္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာမင္းဆက္ကို ၾကည့္၍၎ သံုးစြဲေသာစကားကိုၾကည့္၍၎ ခန္႔မွန္းေခ်နဲ႔ပင္ ေျပာၾကရသည္။ နီေပါႏုိူင္ငံကို တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္ အေနအထားကို လုိက္ျပီး ခန္႔မွန္းေခ်နဲ႔ပင္ ေျပာေနရသည္...

ဒါကိုဗ်ာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက BC 500 ဆုိျပီး ေကာက္ျပီးသိသလုိတတ္သလို လုပ္ခ်လိုက္တယ္ဗ်ာ...အခု BC 500 ကို အားမရေသးလုိ႔ BC 563 ဆိုျပီး ထက္လုပ္လာတယ္....ခုႏွစ္ကိုမွ လုပ္ခ်လို႔ အားမရေသးဘူးဗ်ာ လအတိအက်နဲ႔ ေန႔ရက္အတိအက်ပါ လုပ္ခ်လိုက္ေသးတယ္ဗ်ာ... စာေရးသူ ဖတ္ျပီး တခြီးခြီးရီေနရတယ္ဗ်ာ...ေၾသာ္ မသိရင္ေတာ့ ေန႔ရက္အတိအက်ခုႏွစ္အတိအက်နဲ႔ေပါ့ဗ်ာ လူအထင္ၾကီးေအာင္ လုပ္ခ်လိုက္တာ... (သူတုိ႔လုပ္တာအေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး..အိႏိၵယမွာျပကၡဒိန္ေကာ ၇ိွရဲ့လားလို႔ပါ...ရိွရင္ စာေရးသူကိုေဖာ္ျပေပးပါ တစ္ပတ္မွာ (၇)ရက္ဆိုေသာ အယူအဆ တစ္လမွာ ရက္သံုးဆယ္(အၾကမ္းဖ်င္း)၊ တစ္ႏွစ္မွာ ဆယ့္ႏွစ္လဆိုေသာ အယူအဆမ်ိဳးကို ဘယ္သူက စတင္တီထြင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ စာေရးသူ အရမ္းသိခ်င္ေနပါတယ္ဗ်ာ.....)

စာေရးသူ အၾကံဥာဏ္တခုရတယ္ လုပ္ခ်င္တယ္ စိတ္ကူးပဲ ရိွတယ္... မြတ္စလင္မ္က်မ္း၊ ခရစ္ယာန္က်မ္း၊ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းသံုးခုကို အေျခခံျပီး ပို႔စ္မ်ား လုပ္ခ်င္တယ္ သံုးခုကို ႏိႉင္္းယွဥ္ျပခ်င္တယ္....ဒါေပမဲ့ စာေရးသူမွာ ဒီသက္ဆုိင္္ရာဘာသာတရားအေပၚယံေလာက္ပဲ သိတယ္...စာေရးသူအေပါင္းအသင္းထဲမွာ ဘာသာ၀င္အစံုရိွတယ္..ဒါေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကိုေတာ့ ရြံ ႔မိတယ္....သူမ်ားဘာသာကို ေျပာရရင္ ရစရာမရိွေအာင္ မိွဳခ်ိဳးမွ်စ္ခ်ိဳးေျပာရရင္ ခိီြးခြီး သေဘာက်လိုက္မယ့္ ျဖစ္ခ်င္း ကိုယ့္ရဲ့ဘာသာဆုိရင္ နညး္နည္းေတာင္ အထိမခံဘူး...


ဘာမွမၾကည့္နဲ႔ဗ်ာ ေဂါတာမကို ကုလားလို႔ ေခၚတာေတာင္ မၾကိဳက္ခ်င္ၾကဘူး ...ဘယ္လုိ႔လုပ္မလဲ အာရဗ္ကမာၻကလူမ်ားကို ကုလားလို႔ ေခၚရင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသားမ်ားကို ပို၍ ကုလားဟု ေခၚသင့္ပါတယ္....အိႏိၵယႏူိင္ငံသားကိုၾကေတာ့ ဘယ္လုိေခၚရမလဲ အရားၾကီး(သို႔) အနည္း လို႔ေခၚရမလား(အနည္းလား အမ်ားလားေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ နည္းနည္းမ်ားမ်ားေပါ့ ကုလားဆုိရင္ ျပီးေရာေပါ့)
gelakgulinggelakguling

အိႏိၵယ ႏိူင္ငံမွာ ေမြး အိႏိၵထမင္းကိုစား အိႏိၵယေရကိုေသာက္ အိႏိၵယက ကုလားကို ကုလားလို႔ မေခၚနဲ႔ဆုိေတာ့ အရားၾကီးလို႔ ေခၚမယ္ေနာ္ ဟိိီဟီး...gelakgulingယခုလက္ရိွစာေရးသူ ပိဋကတ္သိုင္းက်မ္းကို ဖတ္ေနတယ္.....ဖတ္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ျဖစ္တယ္....ယေန႔ဖတ္ျပီးသေလာက္ဆို က်မ္းမွသြန္သင္ထားေသာစကားမ်ားက တလြဲၾကီးေတြပဲဗ်ာ....ဘုန္းၾကီး/ရဟန္းနာကိုပဲ လွဴခိုင္းတယ္...tension

သူေတာင္းစားကို မလွဴခုိင္းဘူး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူကို မလွဴခိုင္းဘူး ကိုယ္ထက္ႏွိမ့္က်တဲ့သူကို မလွဴခိုင္းဘူး မရိွလုိ႔ မလွဴ မလွဴလို႔ မရိွ ဒါၾကီးကိုပဲ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေျပာျပီး လွဴခိုင္းတာကလည္း ဘယ္သူကိုမွမလွဴခိုင္းဘူး.... ဘုနး္ၾကီး/ရဟန္းနာကိုပဲ လွဴခိုင္းတာ...tension

စာထက္ေရးအံုးမယ္...အနဂၢနဲ႔ ဘာဘူ(လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္)ဆိုတာကို အစြဲျပဳျပီး သန္းေရႊနဲ႔ ေဂါတာမ(လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္)ဆုိျပီး ေရးမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတယ္...သန္းေရႊကလည္း သူ၏အထက္ပိုင္းအရာရိွမ်ားနဲ႔ သူတုိ႔မိသားစုေကာင္းစားေရးကို အေလးထားျပီး လုပ္ေဆာင္တယ္...ေဂါတာမကလည္း သူ႔ရဲ့ သူေတာင္းစားဂိုဏ္း၀င္ ဂိုဏ္းသားဂတံုးဘုန္းၾကီးမ်ားကို ေကာင္းစားေရးအတြက္ပဲ သြန္သင္ေပးခဲ့တယ္...ဒါေၾကာင့္မို႔ သန္းေရႊနဲ႔ ေဂါတာမ (လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္) ဆုိျပီး ေရးသားမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတယ္...


.စာေရးသူ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေဒၚလာစားမ်ားကို စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္တတ္ေအာင္ ျပသမွာပါ......ဒီမုိကေရစီဆိုျပီး လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေအာ္ေနတဲ့သူေတြကို စာေရးသူနပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားတယ္.....သူတပါး မစင္ဆုိရင္ လက္ညိဳးထုိးလိုက္မယ့္ ျဖစ္ခ်င္း ကိုယ္မစင္ဆိုရင္ ထံုးျဖဴးျပီ သၾကားေရာျပီ စားလိုက္ၾကတာ....

စာေရးသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ေမးခြန္းေလးအနည္းငယ္ေလာက္ ေမးခ်င္တယ္ ေဂါတာမက ေလးသေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတစ္သိန္းက်င့္ၾကံခဲ့ျပီးမွ ဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ေျပာတယ္ေနာ္...ေဂါတာမရဲ့ ေနာက္ဆံုးဘ၀ၾကမွ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကိုတည္ေထာင္တယ္ဆုိရင္ လြန္ခဲ့ေသာဘ၀မ်ားက ေဂါတာမက ဘာလူမ်ိဳးလဲ????? ဘာဘာသာ၀င္လဲ?????


သူ႔အတုိင္းက်င့္ၾကံအားထုတ္မွ နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္မယ္ဆုိေတာ့ သူရဲ့ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သိသင့္တယ္လို႔ စာေရးသူယူဆတယ္ေလ...သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ သူ႔က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ေသာ ေလးသေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတစ္သိန္း၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အျပည့္အစံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ...ယုန္မင္းျဖစ္စဥ္ကို ဖ်က္လုိက္ၾကတယ္...ဟိုတုန္းက ေဂါတာမေနာက္ေၾကာင္းဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တင္ထားတဲ့ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားမွာယုန္မင္းဇာတ္ကို တင္ထားတယ္....အခုစာေရးသူေရးျပီးတဲ့ေနာက္မွာယုန္မင္း ဇာတ္ကို ဖ်က္လုိက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္....

က်မ္းအမွားအယြင္းၾကီးကို လူအသိမခံခ်င္ၾကေတာ့ ဖ်က္လုိက္ၾကတာေပါ့ေလ...လုပ္လုပ္ မ်ားမ်ားလုပ္ ဒီလိုနည္းလမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ လူေတြရဲ့ယံုၾကည္မူကို လိမ္ညာမူနဲ႔ ယူေနၾက ငနာဂတံုးေတြ မင္းတုိ႔ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထုိင္ျပီးအခန္႔သားနဲ႔ စားခ်င္ေနလို႔ ဗုဒၶဘာသာကို အတင္းအဓမၼ အသက္သြင္းေနၾက ....မင္းတို႔လိမ္ေလ ငါ့အတြက္ ေျပာခြင့္ရေလပဲ...

Tuesday, March 2, 2010

ေပါက္တဲ့ အေမြးက ထူးဆန္းေလစြ (ေဟ့ ေဟ့ သူညာေနျပီ)

ေပးပို႔သူအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္...ေပးပို႔သူကေတာ့ သူဖတ္ရေသာ ဘေလာ့ဂ္လိပ္စာအတူ ေပးပို႔လာပါတယ္...ေၾသာ္ ဗဟုသုတ မဖြံ႔ျဖိဳးေသာ က်ဳပ္တုိ႔တိုင္းျပည္၏ လူေတြကို အသိဥာဏ္အနည္းငယ္ ရိွေသာ လူလိမ္လူေကာက္မ်ားက လုပ္ခ်င္တိုင္းကို လုပ္ေနၾကပါလား.....သတင္းကို ဖတ္ၾကည့္ပါအံုး ဟုတ္သည့္မဟုတ္သည့္ကို ခင္ဗ်ာတုိ႔ ၀ုိင္း၀န္းျပီး ခ်ီးစားၾကပါ(ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကေတာ့ ခ်ီးစားၾက က်န္တဲ့လူေတြကေတာ့ စဥ္းစားၾက....)


သရက္ၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ၀န္း အတြင္းရႇိ အမႈထမ္း ေနအိမ္ေန က်န္းမာေရးဌာန အမႈထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးခုိင္ထြန္း + ေဒၚအမာျမင့္ တုိ႔၏ ေနအိမ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေတာ္တြင္ ကိုးကြယ္ ထားေသာ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္တြင္ အလို အေလ်ာက္ ေမြးညင္း ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ေတာ္ မူလာေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏႇစ္ ၂၀ ခန္႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္ ၀န္ထမ္း ဘ၀ ပထမဦးဆုံး တာ၀န္က်ရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရရႇိခဲ့ေသာ သရကၡန္သားျဖင့္ ဉာဏ္ေတာ္ ေျခာက္လက္မ ခန္႔ရႇိ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ထုလုပ္ ပူေဇာ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္က အမႈထမ္း ေနအိမ္ ရႇိ ဘုရားစင္ ရႇင္းလင္းစဥ္ အဆိုပါ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ညာဘက္နားေတာ္၊ လက္ေမာင္းေတာ္ႏႇင့္ တင္ပါးေတာ္ (ေပါက္တာကလည္း ထူးဆန္းေလစြ ဖင္ေမြးေကာ ေပါက္ဘူးလားဟင္ ထက္ေျပာရရင္ အင္းမေကာင္းပါဘူးေလ)တုိ႔တြင္ ႏႇစ္စင္တီမီတာ အရႇည္ခန္႔ရႇိ ေမြးညင္းေတာ္ ခုနစ္ပင္ ထြက္ေပၚ ေနသည္ကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္ သက္ေတာ္ရႇည္ က်ဳိက္ေဒးယ်ဳံ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္ ထားရႇိခဲ့ေၾကာင္း ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္အား ပူေဇာ္ထားသူ ဦးခုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။ သရကၡန္သား ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က သရက္ၿမိဳ႕ ခ႐ုိင္ျပည္သူ႕ ေဆး႐ုံႀကီး ၀န္း အတြင္းရႇိ သံဃာ ေဆး႐ုံဘုရားခန္းတြင္ အေနကဇာတင္ မဂၤလာ ျပဳလုပ္ၿပီး ပူေဇာ္ထားရႇိရာ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ သူမ်ားႏႇင့္ စည္ကားလ်က္ရႇိ ေၾကာင္းသိရသည္။

http://www.nfacforburma.info

ဘယ္သူက ဘာအေမႊးေတြကို ေကာ္နဲ ့ကပ္ျပီး လုပ္စားျပန္ျပီလည္းေတာ့ မသိဘူး။
(ဒါကို ေပးပို႔သူက ဒီလိုျမင္တယ္)

ေၾသာ္ အရုပ္ကေတာင္ ကုလားဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပလာျပီ အရုပ္မ်ားတကယ္လို႔ စကားေျပာတတ္ရင္ "က်ဳပ္က ကုလားပါကြာ ဘုရားလည္း မဟုတ္ပါဘူးကြာ က်ဳပ္ကို ဘာလုိ႔မ်ား ကုိးကြယ္ၾကလည္း မသိပါဘူးကြာ က်ဳပ္ေျပာတာက က်ဳပ္လိုက်င့္ၾကလို႔ပဲ က်ဳပ္သင္ခဲ့တာ ဘယ္လိုဘယ္ပံုေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ေနၾကလဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးၾကီး ေဂါတာမလည္း မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ပါဘူး ကိုကိုယ္ေခ်ာရယ္" ဆိုျပီး မိန္းမလ်ာေလသံနဲ႔ ေျပာမလားမသိဘူးလို႔ စာေရးသူ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္... ကုလားမဟုတ္ဘူးလို႔ ထြင္ထြင္ျငင္းဆန္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို အထူး၀မး္နည္းမိပါတယ္...ကိုယ့္စီးတဲ့ ျမင္းက အထီးမွန္းမသိ အမမွန္းမသိ ကုလားလို႔ ေျပာရင္ နည္းနည္းမွ မၾကိဳက္ခ်င္ဘူး .....ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ စာေရးသူအေနနဲ႔ မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ ျဖစ္မိပါတယ္...ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ တကယ့္ပင္ ေဂါတာမ ကို ကုလားမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆေနၾကတာလားဗ်ာ..အေ႔ရွအလယ္ပိုင္းအာရဗ္ ႏုိူင္ငံသားမ်ားကို ကုလားလို႔ ေျပာဆုိၾကလွ်င္ အိႏိၵယႏူိင္ငံမွ ကုလားမ်ားကို အနည္း(အနည္းလား အမ်ားလားမသိ)လုိ႔ ေျပာင္းလဲေခၚဆုိရမလား...စာေရးသူငယ္စဥ္ကတည္းက သိတာကေတာ့ အိႏိၵယႏူိင္ငံသားမ်ားကို ကုလားလို႔ပဲ ေခၚဆုိၾကတာပါ....
(စာေရးသူ(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ) က ဒီလိုျမင္တယ္)

ဒါကေတာ့ အေပ်ာ္သက္သက္ေပါ့ဗ်ာ
တကယ့္လုိ႔သာ အရုပ္ဖင္ေအာက္နားမွာ ခ်ီးပံုမ်ား ေတြ႔ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘု၇ား(ကုလား)ခ်ီးပံုဟု ဆိုၾကမလား မသိဘူးဗ်ာ..ဒီခ်ီးပံုကို ယူျပီး ကိုးကြယ္ၾကမယ့္သူမ်ားလည္း ရွားၾကမယ္ မထင္ဘူးဗ်ာ...လုပ္ၾကလုပ္ၾက နင့္တုိ႔ ရူးႏုိင္သမွ် ရူးၾကေဟ့....အသက္ရိွတဲ့လူေတြကိုေတာ့ နည္းနည္းမွ ဂရုမစိုက္ၾကနဲ႔ေနာ္....ဂတံုးမ်ား ကိုယ့္တုိင္ ခဲ် ႔ထီထိုးဖို႔ အတိတ္ေတြ နိမိတ္ေတြ ေပးေနတာကို ေတြ႔ရေသးတယ္ဗ်ာ...နင့္တို႔ လုပ္သမွ် အကုန္ေကာင္း မခံမရပ္ျဖစ္မိတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာကေတာ့ နင့္တို႔အတြက္ လူဆိုးေပါ့ေလ....