Saturday, March 27, 2010

စာေရးသူ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ေရာက္တတ္ရာရာစကားမ်ား (၂)

ပိဋကတ္က်မ္း၌ ပါရိွသည့္က ကမာၻ႔ေျမၾကီး၏ေအာက္တြင္ ငရဲရိွသည့္ဟု ေျပာထားသည္။ငရဲရွစ္ထပ္ရိွသည့္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို ဆင္ေျခစဥ္းစားမိရာမွ က်မ္းအေထာက္အထားအရဆို ရွင္ေဂါတာမ၏အေတြးအေခၚသည္ ကမာၻေျမၾကီးသည္ ျပားသည္ဟုေသာ အယူအဆမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္.....

ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ကြာျခားေသာ မြတ္စလင္မ္အာရဗ္မ်ားကေတာ့ ကမာၻလံုးသည္ကို ယံုၾကည္ရံုမွ်သာမက ကမာၻ႔အ၀န္းကိုပင္လွ်င္ တုိင္းတာျပသခဲ့ပါသည္.....ကမာၻေျမၾကီးသည္ျပားသည္ သို႔အတြက္ကမာၻ႔အစြန္းသို႔ သေဘာၤလြင့္လွ်င္ ထိုကမာၻအစြန္းရွိေခ်ာက္ထဲသုိ႔ သေဘာၤက်ရန္ရွိသည္ဟု ဥေရာပတုိက္၌ ေၾကာက္စိတ္၀င္ေနသည့္အခါ၌ မြတ္ဆလင္အာရဗ္မ်ားက ကမာၻလံုးသည္အေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည္......

ဤဘာသာႏွစ္ခု၏ အယူအဆေတြႏွိုင္းယွဥ္ေတြးေခၚဆင္ေျခသည့္အခါမွာ ကမာၻေျမၾကီးသည္ ဗုဒၶက်မ္း၌ျပားျပီး ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္၌ကား လံုးသည္ ဟု စာေရးသူ ေကာက္ခ်က္ခ်ေပးခ်က္ေပးႏုိင္သည္.....ဘယ္က်မ္းအယူအဆကမွန္ျပီး ဘယ္က်မ္းအယူအဆကမွားသည္ကို ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဆင္ေျခသံုးသပ္ၾကပါ....


တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ကလည္း ဤသို႔ေသာ သင္ၾကားမူျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္...“ေလာကဓါတ္ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတရရိွရန္ သင္တန္းတနာရီမွ်တ တက္ခ်င္းသည္ အာဇာနည္တစ္ေထာင္တုိ႔၏ အသုဘကို လုိက္ပို႔ခ်င္းထက္ ကုသုိလ္ရသည္။ ညဥ့္တစ္ေထာင္ပတ္လံုး ၀တ္တက္ခ်င္းထက္လည္း ကုသိုလ္ရသည္” ရသည့္ဟု၍လည္းေကာင္း “ပညာရိွတုိ႔၏ ေျပာေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၍ ေလာကဓတ္ပညာ၏သင္ခန္းစာမ်ားကို စိတ္ႏွလံုးတြင္ ထည့္သြင္းခ်င္းသည္ တရားအားထုတ္ခ်င္းထက္ေကာင္း၏။ ကြ်န္တစ္ရာကို သူေကာင္းျပဳ၍ လြတ္လပ္ေရးေပးသည္ထက္လည္း ျမတ္၏” ဟု၍လည္းေကာင္း၊ “ေလာကဓါတ္ပညာ၌ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ်င္းသည္ ဂုဏ္အရိွဆံုးျဖစ္၏ ” ဟု၍လည္းေကာင္း “ပညာကို အသက္သြင္းေပးသူသည္ မည္သည့္အခါမွအမည္မတိမ္ေကာႏုိင္” ဟု၍ လည္းေကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားထားခဲ့ရာ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေလာကဓါတ္ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတကို အတန္တန္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရေပသည္။

သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ မူဆလင္မ္ တုိ႔၏ျမင့္ျမတ္ထားရာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာေတာ္ျမတ္သည္ သိပၸံအတတ္ပညာကို အားေပးေၾကာင္း သိရိွႏုိင္သည္....ဗုဒၶႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က်မ္းစာေပမ်ားကေတာ့ ေလလံုးထြားခ်င္း ေလရႊီးခ်င္းကို အားေပးေၾကာင့္ စာေရးသူဖတ္ျပီးသေလာက္ဆို သိျပီးသေလာက္ဆို ဤသုိ႔ပဲ မွတ္ခ်က္ေပးရမည္....

တကယ္ေတာ့ ဘာသာတရားတစ္ခုကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ခ်င္းသည္ ဘဝႏွင့္အသက္ကို ေလာင္းေၾကးထပ္ျပီး ကစားရတဲ့ေလာင္းကစားပြဲပါ.....ဘာသာတစ္ခုကို မွားယြင္းစြာ ကိုးကြယ္မိသြားျပီးဆုိရင္ ယခုလက္ရိွဘဝတြင္လည္း ဆံုးရႈံုးမူဆုိေသာ္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး၊ အရွက္ဆုိေသာ္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရရိွလာႏုိင္ပါသည္....ဘာသာရပ္တိုင္းတုိ႔သည္ မျမင္ရတဲ့သေဘာသဘာဝမ်ားတြင္ အေျခခံၾကသည္... ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆရိွေသာသူ႔မ်ားအဖို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ဆုိတာ မျမင္ရဘူး....အတိတ္ဘဝ ကို ယံုၾကည္ေသာသူ႔မ်ားအဖို႔ အတိတ္ဘဝဆိုတာ မျမင္ရဘူး.... သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ညင္းခံုပြဲမ်ားျဖစ္လာရပါေတာ့သည္....ေမတၱာသည္ မျမင္ရဘူး...အမုန္းတရားသည္ မျမင္ရဘူး ..... ဤသို႔ေသာ္ မျမင္ရေသာ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ လူတုိ႔၏ အသက္ဘဝကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္သလို႔ လူတို႔၏ အသက္ဘဝမ်ားစြာကို ဆံုးရႈံး ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္.....

သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ မျမင္ရတဲ့သေဘာသဘာဝတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အတူလိမ္ညာမူမ်ားလည္း ပါလာပါသည္....(ဥပမာ မိန္းခေလးရယ္ နင့္ကို ကိုယ္ျမတ္ျမတ္နုိးနုိး ခ်စ္မိပါတယ္ဆိုျပီး တကယ္မခ်စ္ဘဲ လိမ္ညာေျပာဆိုၾကသည္) သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ တကယ့္ကယ္ ခ်စ္မိပါသည္ဟု ဆုိရင္ေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူးေပါ့ တကယ္မခ်စ္ဘဲ ခ်စ္သည့္ဟု ေျပာဆုိၾကေတာ့ မျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအေပၚမွာ လိမ္ညာမူမ်ား ပါလာသည္....

သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ မျမင္ရတဲ့ဘာသာရပ္တုိင္းတုိ႔၏ အေျခခံသေဘာအတူ မျမင္ရႏုိင္တဲ့ လိမ္ညာမႈမ်ား ပါလာႏုိင္ပါသည္...ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ စာေရးသူကေတာ့ မျမင္ရတဲ့ဘာသာရပ္တုိင္းကို ျမင္ရႏုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာအေပၚမွာ ဆင္ေျခသံုးသပ္ျပီး လက္ခံေပးသည္....(ဥပမာ...ဗုဒၶဘာသာက်မး္တုိ႔၏ ျမင္ရႏုိင္ေသာ္ လႊဲမွားမူမ်ားဆုိရင္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ေျခရင္း၌ရိွေသာ္ သမုဒၵရာမ်ား၊ ငရဲ ရွစ္ထပ္ ၊ နတ္ျပည္ ၊ ယုန္မင္းဇာတ္(ေဂါတာမ၏ အတိတ္ဘ၀ ယုန္မင္းဇာတ္) ၊ ပဒုမၼေဒ၀ီ ဇာတ္လမ္း စသည့္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ဤသို႔ေသာ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ျမင္ရနုိင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား တြက္ခ်က္လုိ႔ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္........ ျမင္ရႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ မျမင္ရဘူးဆိုရင္ မျမင္ရတဲ့ အတိတ္ဘဝအက်ိဳးကံဆိုေသာ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို လံုးဝယံုၾကည္မူမရိွေတာ့ပါ...တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျမင္ႏုိင္စရာရိွသည့္အေၾကာင္းအ၇ာမ်ားကို သက္ေသမျပႏုိင္လွ်င္ မျမင္ရႏုိင္ေသာ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘယ္လုိအေၾကာင္းတရားနဲ႔မွ သက္ေသမျပႏုိင္ေတာ့ပါ.....


သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ့္အသက္နဲ႔ ခႏၶာ၊ အနာဂတ္ကိုေတာ့ ဆံုးရႈံုးေနေသာ္ ဘာသာ(ရႈံုးေနေသာ္ တဖက္သား) ဘက္ကေနေတာ့ မေလာင္းခ်င္ပါဘူး... ႏုိင္ေနေသာ္ ဘာသာ (ႏုိင္ေနေသာ္ တဖက္သား) ဘက္ကေနေတာ့ ေလာင္းခ်င္ပါတယ္..... အနုိင္အရႈံးရလဒ္ကို မျမင္ရေသးလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ မ်က္စိစံုမွိတ္ျပီး ဘာသာတစ္ခုဘက္ကေန ကိုယ့္ရဲ့ လက္ရိွဘဝႏွင့္ အနာဂတ္ကို ပံုေအာျပီး ေလာင္းေနရတာပါ.....

တခါတေလမွာ စာေရးသူက ႏိုင္ေနသည့္ဘာသာတစ္ခုဘက္က ဝင္ေလာင္းမိေသာ္လည္း တခါတေလမွာ ဘယ့္ဘက္ကေနမွ မေလာင္းဘဲ ေဘးထုိင္ၾကည့္ေနတတ္ပါတယ္......သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ ဘာသာစံု တဦးတေယာက္ျဖစ္သည့္ဟု ေျပာႏုိင္သလို႔ ဘာသာမဲ့ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္......

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ရႈံုးေနသည့္ဘာသာ (ေမးခြန္းမ်ားစြာရိွျပီး အေျဖမ်ားမရိွသည့္ဘာသာတစ္ခု)ကို ေရြးခ်ယ္မိသြားျပီးဆုိရင္ တနည္းအားျဖင့္ (တဘက္ႏိူင္ေနသည့္ ဘာသာတခုဘက္ကလည္း မေလာင္းခ်င္ဘူးဆုိရင္) ကိုယ့္ေလာင္းေၾကးထပ္ထားတဲ့ ယခုလက္ရိွဘဝအခ်ိန္မ်ားကို အခ်ိန္မွီျပန္သိမ္းထားလုိက္ပါ....(တနည္းအားျဖင့္ ဘာသာမဲ့ ခံယူလုိက္ပါ)