Friday, March 19, 2010

စာေရးသူ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ေရာက္တတ္ရာရာ စကားမ်ား(ေျပာခ်င္ရာေျပာဆုိလို႔ အဓိပၸါယ္မရိွေသာစကားကို ဆိုခ်င္းမဟုတ္)

တကယ္ေတာ့ စာေရးသူ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗုဒၶဘာသာရဲ့ မဟုတ္မမွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပမယ္ဆိုတဲ့ ရည္၇ြယ္ခ်က္ပဲ ရိွတယ္...အျခားသူဘာသာ၀င္မ်ား ဆိုးတာေကာင္းတာ စာေရးသူ စိတ္မ၀င္းစားဘူး...သူ႔ပါသူ ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆိုး စာေရးသူနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘူး...စာေရးသူဖတ္ရတယ္ ေဂါတာမက ၾကာသပေတးမွာေမြးတယ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ရာတဲ့ ရႊီးဗ်ိဳ ႔ ရႊီး ရႊီး ....ယံုတဲ့ေကာင္ကလည္း ယံုတာပဲ ေဂါတာမေမြးဖြားသည့္ခုႏွစ္အား မည္သူ႔မွ အတိအက်မဆိုႏိုင္ေခ်...

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အိႏိၵယႏုူိင္ငံမွာ တိက်မွန္ကန္ေသာ ျပကၡဒိန္မရိွလို႔ ျဖစ္သည္ ျမန္မာတုိ႔သံုးစြဲေသာ တနလာၤ၊ အဂၤါ ၊ဗုဒၶဟူး ဆုိသည့္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ဤေန႔ရက္မ်ားဟာ Monday၊Tuesday၊Wednesday စသည့္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ဒီလို သူ႕တုိ႔ေန႔ရက္မ်ားကို အေျခခံ၍ သံုးစြဲလာခ်င္းျဖစ္ပါတယ္......ဗုဒၶဘာသာမွာ ျပကၡဒိန္တကယ္ပင္ရိွခဲ့သလားဗ်ာ?????

အစပထမမွာ လူမ်ားက တစ္ပတ္ကို (၁၀)ရက္ ၊ တစ္လမွာ ရက္သံုးဆယ္၊ တစ္ႏွစ္မွာဆုိရင္ ရက္ေပါင္း ၃၆၀ ျဖစ္သြားမယ္ သို႔ေသာ္ အားလပ္ရက္ ၅ ရက္ကို ထည့္ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ တစ္ႏွစ္ကို ၃၆၅ ျဖစ္သြားမယ္...တစ္ပတ္မွာ ရက္က ဘယ္ႏွစ္ရက္ တစ္လမွာ ဘယ္ႏွစ္ပတ္ တစ္ႏွစ္ဘယ္ႏွစ္လဆိုတာ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး...

ခင္ဗ်ာတို႔ပါ ခင္ဗ်ာတို႔ တီထြင္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ကို ရက္ေပါင္း ၃၆၅ရက္ ျဖစ္ဖို႔ပဲ အေရးၾကီးတယ္...ခင္ဗ်ာတုိ႔ပါ ခင္ဗ်ာတို႔ၾကိဳက္သလုိ႔ တစ္ပတ္မွာ ၁၂ရက္ထားထား တစ္လမွာ ရက္(၂၀)ထားထား အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး ေအး ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ာတို႔ တီထြင္လုိက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ကို လူအမ်ားသံုးစြဲဖုိ႔လိုတယ္ေနာ္....

အဓိကကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ရက္ ၅နာရီ ၄၉မိနစ္ ၁၂စကၠန္႔ ျဖစ္သြားဖို႔ပါပဲ(ေနကို ကမာၻက ပတ္ေသာ စက္၀ုိင္းလိုင္းေၾကာင္းကို အစြဲျပဳယူခ်င္းျဖစ္သည္)....တစ္ပတ္မွ (၇)ရက္ဆုိေသာ အယူဆကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔ထံမွ ဆင္းသက္လာသည့္ဟု စာေရးသူ မွတ္ယူမိသည္...အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ (၇)ရက္ဆုိေသာ အယူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္သည္.......

ကမာၻျပကၡဒိန္ တပတ္မွာ (၇)ရက္ တစ္လမွာရက္ေပါင္းသံုးဆယ္(အၾကမ္းဖ်င္း)တစ္ႏွစ္မွာ ၃၆၅ရက္ဆိုတာေတြက အဂၤလိပ္တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလမွ စတင္ျပဳျပင္လာႏုိင္သလို ဒါမွမဟုတ္ အ၈ၤလိပ္နယ္မခ်ဲ ႔ခင္ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျမန္မာမ်ားမွပညာသင္ေစလႊတ္ခဲ့ရမွ ကမာၻျပကၡဒိန္လုပ္ပံုလုပ္နည္း ကို ယူ၍ လုပ္ခဲ့ခ်င္းျဖစ္မည့္ဟု စာေရးသူယူဆသည္....

ေန႔ရက္အတိအက်မရိွလို႔ မြန္တို႔၏ယဥ္ေက်းမူ သၾကၤန္ကိုေတာင္ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ အေပၚမွာ အမီွျပဳသံုးစြဲေနရတာပဲၾကည့္ေလ....(၄)လပုိင္း ဧျပီလ (၁၂-၁၃-၁၄)ဆိုတာ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္မွာ အမွီျပဳသံုးစြဲထားခ်င္းျဖစ္သည္....(သၾကၤန္သည္ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးစံမဟုတ္ေပ သၾကၤန္ကို စာေရးသူမွမြန္တို႔၏ယဥ္ေက်းမူဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ယူသည္ မြန္ယဥ္ေက်းမူကို ဆက္ခံေသာ ထိုင္း၊ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒီပြဲေတာ္ရိွသည့္ဟုသိရသည္)

တႏွစ္ဟာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္နဲ႔ ၅နာရီ ၄၉မိနစ္ ၁၂စကၠန္႔ ရိွပါတယ္....တစ္ႏွစ္ကို ရက္ေပါင္း ၃၆၅လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ဒီအစြန္းထြက္ ၅နာရီ ၄၉မိနစ္ ၁၂စကၠန္႔ကို ထည့္မတြက္လုိက္ခ်င္းအတြက္ ေနာက္ေလးႏွစ္မွာ တစ္ရက္နီးပါးေလာက္ ေနာက္က်ေနတယ္...(သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ရက္ထက္ႏွစ္ရိွေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ရက္ေပါင္း ၃၆၆ ျဖစ္သြားမည္။)

ထုိေၾကာင့္ ၄ႏွစ္တခါကို ရက္ထက္ႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္လာၾကတယ္.. အစပိုင္း ေန႔ ရက္ေရာေထြးမူမ်ား ရိွခဲ့ေသာအေၾကာင္းကို ေဂါတာမ၏ေမြးဖြားရက္ကိ ုအတိအက်ဆိုသူမ်ားကို စာေရးသူမွ အရူးလုိ႔ ဆုိပါရေစ.....တနလာၤ၊ အဂၤါ၊ဗုဒၶဟူးစေသာ ေန႔ရက္မ်ားအမည္မ်ားကို ဘယ္သူမွ ဘယ္ခုႏွစ္ေလာက္မွာ စတင္သံုးစြဲလာခ်င္းကို စာေရးသူ သိခ်င္ပါတယ္????ဘယ္သူက စတင္တီထြင္လာတာလဲ???တီထြင္တာကလည္း ထူးဆန္းေလးစြ တစ္ပတ္မွာခုႏွစ္ရက္ တစ္လမွာ ရက္ေပါင္း ၃၀(အၾကမ္းဖ်င္း)ဆုိေသာ တစ္ႏွစ္မွာ (၁၂)လဆိုေသာ Gregorian Calendar နဲ႔ဘာေၾကာင့္တူေနရတာလဲဗ်ာ????ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆရိွေသာ ပုဂိၢဳလ္ေတြထံမွ ဘာေၾကာင့္ခိုးခ်ရတာလဲဗ်ာ...

ေ႔ရွပိုင္းမွာ မွားယြင္းေသာ ျပကၡဒိန္အား အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္...ေနာက္ဆံုးမွာ ေလးႏွစ္တခါ ရက္ထက္ႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္လာရပါတယ္....Calendar wikiအေၾကာင္းကို ဖတ္ရင္ ပိုရွင္းသြားႏုိင္သည္....ေဂါတာမေမြးဖြားသည့္ခုႏွစ္ကိုေတာင္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးခန္႔မွန္းေခ် ေပးၾကသည္... BC 300 ေက်ာ္မွ 400 ေက်ာ္အတြင္းမွာ ျဖစ္မည့္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာမင္းဆက္ကို ၾကည့္၍၎ သံုးစြဲေသာစကားကိုၾကည့္၍၎ ခန္႔မွန္းေခ်နဲ႔ပင္ ေျပာၾကရသည္။ နီေပါႏုိူင္ငံကို တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္ အေနအထားကို လုိက္ျပီး ခန္႔မွန္းေခ်နဲ႔ပင္ ေျပာေနရသည္...

ဒါကိုဗ်ာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက BC 500 ဆုိျပီး ေကာက္ျပီးသိသလုိတတ္သလို လုပ္ခ်လိုက္တယ္ဗ်ာ...အခု BC 500 ကို အားမရေသးလုိ႔ BC 563 ဆိုျပီး ထက္လုပ္လာတယ္....ခုႏွစ္ကိုမွ လုပ္ခ်လို႔ အားမရေသးဘူးဗ်ာ လအတိအက်နဲ႔ ေန႔ရက္အတိအက်ပါ လုပ္ခ်လိုက္ေသးတယ္ဗ်ာ... စာေရးသူ ဖတ္ျပီး တခြီးခြီးရီေနရတယ္ဗ်ာ...ေၾသာ္ မသိရင္ေတာ့ ေန႔ရက္အတိအက်ခုႏွစ္အတိအက်နဲ႔ေပါ့ဗ်ာ လူအထင္ၾကီးေအာင္ လုပ္ခ်လိုက္တာ... (သူတုိ႔လုပ္တာအေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး..အိႏိၵယမွာျပကၡဒိန္ေကာ ၇ိွရဲ့လားလို႔ပါ...ရိွရင္ စာေရးသူကိုေဖာ္ျပေပးပါ တစ္ပတ္မွာ (၇)ရက္ဆိုေသာ အယူအဆ တစ္လမွာ ရက္သံုးဆယ္(အၾကမ္းဖ်င္း)၊ တစ္ႏွစ္မွာ ဆယ့္ႏွစ္လဆိုေသာ အယူအဆမ်ိဳးကို ဘယ္သူက စတင္တီထြင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ စာေရးသူ အရမ္းသိခ်င္ေနပါတယ္ဗ်ာ.....)

စာေရးသူ အၾကံဥာဏ္တခုရတယ္ လုပ္ခ်င္တယ္ စိတ္ကူးပဲ ရိွတယ္... မြတ္စလင္မ္က်မ္း၊ ခရစ္ယာန္က်မ္း၊ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းသံုးခုကို အေျခခံျပီး ပို႔စ္မ်ား လုပ္ခ်င္တယ္ သံုးခုကို ႏိႉင္္းယွဥ္ျပခ်င္တယ္....ဒါေပမဲ့ စာေရးသူမွာ ဒီသက္ဆုိင္္ရာဘာသာတရားအေပၚယံေလာက္ပဲ သိတယ္...စာေရးသူအေပါင္းအသင္းထဲမွာ ဘာသာ၀င္အစံုရိွတယ္..ဒါေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကိုေတာ့ ရြံ ႔မိတယ္....သူမ်ားဘာသာကို ေျပာရရင္ ရစရာမရိွေအာင္ မိွဳခ်ိဳးမွ်စ္ခ်ိဳးေျပာရရင္ ခိီြးခြီး သေဘာက်လိုက္မယ့္ ျဖစ္ခ်င္း ကိုယ့္ရဲ့ဘာသာဆုိရင္ နညး္နည္းေတာင္ အထိမခံဘူး...


ဘာမွမၾကည့္နဲ႔ဗ်ာ ေဂါတာမကို ကုလားလို႔ ေခၚတာေတာင္ မၾကိဳက္ခ်င္ၾကဘူး ...ဘယ္လုိ႔လုပ္မလဲ အာရဗ္ကမာၻကလူမ်ားကို ကုလားလို႔ ေခၚရင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသားမ်ားကို ပို၍ ကုလားဟု ေခၚသင့္ပါတယ္....အိႏိၵယႏူိင္ငံသားကိုၾကေတာ့ ဘယ္လုိေခၚရမလဲ အရားၾကီး(သို႔) အနည္း လို႔ေခၚရမလား(အနည္းလား အမ်ားလားေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ နည္းနည္းမ်ားမ်ားေပါ့ ကုလားဆုိရင္ ျပီးေရာေပါ့)
gelakgulinggelakguling

အိႏိၵယ ႏိူင္ငံမွာ ေမြး အိႏိၵထမင္းကိုစား အိႏိၵယေရကိုေသာက္ အိႏိၵယက ကုလားကို ကုလားလို႔ မေခၚနဲ႔ဆုိေတာ့ အရားၾကီးလို႔ ေခၚမယ္ေနာ္ ဟိိီဟီး...gelakgulingယခုလက္ရိွစာေရးသူ ပိဋကတ္သိုင္းက်မ္းကို ဖတ္ေနတယ္.....ဖတ္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ျဖစ္တယ္....ယေန႔ဖတ္ျပီးသေလာက္ဆို က်မ္းမွသြန္သင္ထားေသာစကားမ်ားက တလြဲၾကီးေတြပဲဗ်ာ....ဘုန္းၾကီး/ရဟန္းနာကိုပဲ လွဴခိုင္းတယ္...tension

သူေတာင္းစားကို မလွဴခုိင္းဘူး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူကို မလွဴခိုင္းဘူး ကိုယ္ထက္ႏွိမ့္က်တဲ့သူကို မလွဴခိုင္းဘူး မရိွလုိ႔ မလွဴ မလွဴလို႔ မရိွ ဒါၾကီးကိုပဲ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေျပာျပီး လွဴခိုင္းတာကလည္း ဘယ္သူကိုမွမလွဴခိုင္းဘူး.... ဘုနး္ၾကီး/ရဟန္းနာကိုပဲ လွဴခိုင္းတာ...tension

စာထက္ေရးအံုးမယ္...အနဂၢနဲ႔ ဘာဘူ(လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္)ဆိုတာကို အစြဲျပဳျပီး သန္းေရႊနဲ႔ ေဂါတာမ(လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္)ဆုိျပီး ေရးမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတယ္...သန္းေရႊကလည္း သူ၏အထက္ပိုင္းအရာရိွမ်ားနဲ႔ သူတုိ႔မိသားစုေကာင္းစားေရးကို အေလးထားျပီး လုပ္ေဆာင္တယ္...ေဂါတာမကလည္း သူ႔ရဲ့ သူေတာင္းစားဂိုဏ္း၀င္ ဂိုဏ္းသားဂတံုးဘုန္းၾကီးမ်ားကို ေကာင္းစားေရးအတြက္ပဲ သြန္သင္ေပးခဲ့တယ္...ဒါေၾကာင့္မို႔ သန္းေရႊနဲ႔ ေဂါတာမ (လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္) ဆုိျပီး ေရးသားမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတယ္...


.စာေရးသူ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေဒၚလာစားမ်ားကို စဥ္းစားခ်င့္ခိ်န္တတ္ေအာင္ ျပသမွာပါ......ဒီမုိကေရစီဆိုျပီး လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေအာ္ေနတဲ့သူေတြကို စာေရးသူနပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားတယ္.....သူတပါး မစင္ဆုိရင္ လက္ညိဳးထုိးလိုက္မယ့္ ျဖစ္ခ်င္း ကိုယ္မစင္ဆိုရင္ ထံုးျဖဴးျပီ သၾကားေရာျပီ စားလိုက္ၾကတာ....

စာေရးသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ေမးခြန္းေလးအနည္းငယ္ေလာက္ ေမးခ်င္တယ္ ေဂါတာမက ေလးသေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတစ္သိန္းက်င့္ၾကံခဲ့ျပီးမွ ဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ေျပာတယ္ေနာ္...ေဂါတာမရဲ့ ေနာက္ဆံုးဘ၀ၾကမွ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကိုတည္ေထာင္တယ္ဆုိရင္ လြန္ခဲ့ေသာဘ၀မ်ားက ေဂါတာမက ဘာလူမ်ိဳးလဲ????? ဘာဘာသာ၀င္လဲ?????


သူ႔အတုိင္းက်င့္ၾကံအားထုတ္မွ နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္မယ္ဆုိေတာ့ သူရဲ့ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သိသင့္တယ္လို႔ စာေရးသူယူဆတယ္ေလ...သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ သူ႔က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ေသာ ေလးသေခ်ၤနဲ႔ကမာၻတစ္သိန္း၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အျပည့္အစံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ...ယုန္မင္းျဖစ္စဥ္ကို ဖ်က္လုိက္ၾကတယ္...ဟိုတုန္းက ေဂါတာမေနာက္ေၾကာင္းဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တင္ထားတဲ့ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားမွာယုန္မင္းဇာတ္ကို တင္ထားတယ္....အခုစာေရးသူေရးျပီးတဲ့ေနာက္မွာယုန္မင္း ဇာတ္ကို ဖ်က္လုိက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္....

က်မ္းအမွားအယြင္းၾကီးကို လူအသိမခံခ်င္ၾကေတာ့ ဖ်က္လုိက္ၾကတာေပါ့ေလ...လုပ္လုပ္ မ်ားမ်ားလုပ္ ဒီလိုနည္းလမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ လူေတြရဲ့ယံုၾကည္မူကို လိမ္ညာမူနဲ႔ ယူေနၾက ငနာဂတံုးေတြ မင္းတုိ႔ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထုိင္ျပီးအခန္႔သားနဲ႔ စားခ်င္ေနလို႔ ဗုဒၶဘာသာကို အတင္းအဓမၼ အသက္သြင္းေနၾက ....မင္းတို႔လိမ္ေလ ငါ့အတြက္ ေျပာခြင့္ရေလပဲ...