Thursday, September 9, 2010

ဘုရားႏွင့္ ကုလားမေရာေစရန္ (သို႔) ဘုရားကဘုရား ကုလားကကုလား

က်ေတာ္ေရးခဲ့တဲ့ဗုဒၶဘာသာစစ္ မစစ္စမ္းသပ္နည္းမွာ က်ေတာ္ဘာသာမျပန္ခင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီး တစ္ေယာက္ျပန္ဖူးပါတယ္.......... က်ေတာ္က ဘုရားလို႔ျပန္ထားတဲ့ေနရာမွာ ထာဝရတည္ရိွတဲ့ ဘုရားလို႔ ဘာသာျပန္ထားပါတယ္.....
က်ေတာ္ေျပာတဲ့ဘုရားနဲ႔ ထာဝရတည္ရိွတဲ့ ဘုရားနဲ႔ မတူဘူးဟုေစာဒကတတ္ပါတယ္..... ဒါေၾကာင့္က်ေတာ္ဘက္က မွန္ကန္ရွင္းလင္းေၾကာင္း သက္ေသျပရေတာ့မယ္..... က်ေတာ္အရင္ဆံုး ေမးခြန္းနည္းနည္းေလာက္ ျပန္ေမးခ်င္ပါတယ္.....

GOD က ထာဝရဘုရားလုိ႔ ဘာသာျပန္ခဲ့ရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသံုးေသာ ဘုရားကို အဂၤလိပ္လုိ ဘယ္လုိ ေခၚပါသလဲ ??????

က်ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ဖခင္ကို အေဖလို႔ေခၚတယ္ အာရဗ္လို အရ္ဘ္(أب )လို႔ ေခၚတယ္ အဂၤလိပ္က ဖာသား(သ္)(Father)လို႔ ေခၚတယ္ ဂ်ာမနီက ဗက္တာ (Vater) လို႔ေခၚတယ္ အိႏိၵယကုလားက ပါးပါးလုိ႔ေခၚတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြအားလံုးဟာ ဖခင္ကို ညႊန္းဆုိျခင္းေတြပါပဲ.....

ရွာေဖြေကြ်းေမြးမူ မျပဳတဲ့ဖခင္ျဖစ္တာနဲ႔ ဖခင္လို႔ မသတ္မွတ္ဘူးဟု ဆုိ၍ မရပါ..... ထာဝရမတည္၇ိွတာနဲ႔ တည္ရိွတာနဲ႔မဆုိင္ဘဲ ကိုးကြယ္မူျပဳခံရသည့္အရာတိုင္းကို ဘုရားလို႔ ေခၚဆုိလို႔ရပါတယ္..... (ဥပမာ - လူတစ္ေယာက္က ႏြားကို ကိုးကြယ္ရင္ ႏြားကဘုရား(God)ပါပဲ.....

အာရ္ဗ္ကမာၻမွလူမ်ားႏွင့္ အေနာက္တုိင္းသားမ်ားက ဘုရား(God) ရဲ့ရိွရမဲ့အရည္အေသြးမ်ားကို ဂုဏ္ေဖာ္ ေျပာၾကတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ဆုိတာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ရမယ္ ထာဝရတည္တံ့ရမယ္ မေသရဘူး......

ဒီလုိဂုဏ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားၾကေတာ့ ေဂါတာမက ဒီလုိဂုဏ္ဓာတ္ေတြကို မျပည္စံုဘူးျဖစ္သြားတယ္ ေသတယ္ ......ဖန္ဆင္းရွင္မဟုတ္ဘူး ...........ထာဝရလည္း မတည္တံ့ဘူး....... ဒီမွာ ေဂါတာမကို God အျဖစ္ေခၚဆုိဖို႔ အယူတင္သြင္းခြင့္ မရေတာ့ဘူး........... ေဂါတာမကိုယ္တုိင္ကလည္း ဘုရားမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဝန္ခံသြားခဲ့တယ္..... ဒါေၾကာင့္ ေဂါတာမဟာ (God)ဘုရားမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိခြင့္ရသြားခဲ့ပါျပီ..........

ကိုးကြယ္မူခံရသူတုိင္းကို ဘုရားလုိ႔ေခၚဆိုလို႔ရပါသည္။ ဒီအထဲမွ ထာဝရတည္တံ့လို႔ ထာဝရဘုရားလို႔ေခၚဆုိျခင္းဟာ ဘုရား၏ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ ကိုးကြယ္တာနဲ႔ ဂုဏ္ပုဒ္ကိုမေရာမိပါေစနဲ႔ခင္ဗ်ာ။ (စကားခ်က္- အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္သည္ ထာဝရတည္တ့ံေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ က်ေတာ္တုိ႔သည္ မူရင္းအဓိပၸာယ္နဲ႔ကြဲလြဲမူရိွမည္စိုးေသာေၾကာင့္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္လုိ႔သာ မူရင္းအသံထြက္တုိင္းသာ ေခၚဆိုေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု က်ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆုိပါတယ္......)

ျမန္မာလို ဘုရားမွာ (၁) ေဒ၀ပုတၱ မာရ္ = မာရ္နတ္
(၂) ကိေလသမာရ္ = ကိေလသာဆယ္ပါး
(၃) အဘိသခၤါရ မာရ္ = ျပဳျပင္စီရင္မႈ
(၄)ခႏၶမာရ္ = ခႏၶငါးပါး
(၅)မစၥဳမာန္ = ေသျခင္းတရား

လြတ္ကင္းေအာင္ႏုိင္မွ ဘုရားလုိလည္း ေျပာဆုိၾကျပန္တယ္.....

ေမးခြန္းနည္းနည္းေမးခ်င္တယ္......
(၁) လူေတြအားလံုးဟာ ဘုရားကို ဘာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ၾကပါသလဲ.....?

(၂) ေအာက္ကဟာကို ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ က်ေတာ္က ေပ၊ လက္မနဲ႔တြက္လို႔ ေပတံလို႔ ေခၚျပီး အျခားလူတစ္ဦးက မိီတာ၊ စင္တီမီတာနဲ႔တြက္ျပီး ရူလား(ruler) လို႔ေခၚလိုက္လို႔ က်ေတာ္ေခၚတာ ေပတံဆိုတာ မွားပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရမလား ??????က်ေတာ္ခံယူခ်က္မ်ား၊ က်ေတာ္သိထားေသာအျမင္မ်ား အမ်ားနဲ႔တူညီမူရိွရဲ့လား ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ...

အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အားကိုးခ်င္လုိ႔ (ကိုယ္မတတ္ႏုိင္သည္အမူအေရးကိစၥမ်ားကို ဘုရားကေပးႏိုင္သည့္ဟု ယံုၾကည္စြဲမွတ္ရျခင္း)ျဖစ္ပါတယ္.... ေနာက္မွ အဆင့္ဆင့္ေတြခြဲျခားလာတယ္.... ေျဖာင့္မတ္ရမယ္ မွန္ကန္ရမယ္... ဆုိးျခင္းေကာင္းျခင္းအရာရာကို ဆံုးျဖတ္ရမယ္.....

ဥာဏ္ပညာေတာ္နဲ႔ ျပည္စံုရမယ္.... လူအေပါင္းတုိ႔ထက္ ထက္ျမက္ရမယ္ သာလြန္ရမယ္.....က်ေတာ္တုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းမဲ့ ဘဝအတြက္ ပညတ္ခ်က္ေတြ သြန္သင္မူေတြ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရမယ္.... စတာေတြခြဲျခားစိတ္ျဖာလာၾကတယ္.....

နံပတ္တစ္ အေသအခ်ာဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ အားကိုးခ်င္လို႔ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾကတယ္...... အားကိုးတာ မဟုတ္မဘူးလို႔ ျငင္းေနမူဟာ လိမ္လည္ေနျခင္းပါ.... ဗုဒၶဘာသာရိွတဲ့သူတုိင္းဟာ မြတ္စလင္မ္၊ ခရစ္ယာန္တုိ႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ကိုးကြယ္မူပံုသ႑န္မ်ိဳးနဲ႔ ကိုးကြယ္ေနၾကတယ္....

(ေဟာလီဝုုဒ္နာမည္ၾကီးသရုပ္ေဆာင္ ဘရက္ပစ္ကေတာ့ ဘုရားဆုိတာသူ႔အတြက္မလုိဘူး Atheist(ဘုရားမဲ့ဝါဒ)က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရုပ္ဝတၱဴပိုင္းဆိုင္ရာကိုယံုၾကည္မူက ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ဆုိထားပါတယ္..... ရူပ္ဝတၱဴဆုိင္ရာအေၾကာင္းအ၇ာမ်ားကို အေလးေပးမူရိွပါသည္။ ဥပမာ ဟိႏၵဴေက်ာင္းသြားျပီး ရုပ္ဝတၱဴကိုအေလးျပဳေကာင္း ျပဳမယ္ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္အခါေရာက္ရင္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းသြားမယ္.... မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ပြဲက်င္းပခ်င္က်င္းပလို္က္မယ္ လူအျမင္ေကာင္းေအာင္ သူ႔နာမည္ၾကီးဖို႔ လူေတြနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံဖို႔ ေျပလည္မူက အဓိကလို႔ ဆုိထားလိုက္ျပန္ပါတယ္.... အင္ဂ်နာဂ်ိဳလီကေတာ့ သူ႔အတြက္ကေတာ့ ဘုရားဆုိတာ သူ႔ရဲ့အေတြးအေခၚပါပဲ ..... သူ႔သားသမီးမ်ားထဲမွာ မြတ္စလင္လည္းရိွတယ္. ... ခရစ္ယာန္လည္း ရိွတယ္.... ဗဳဒၶဘာသာလည္းရိွတယ္လို႔ ဆုိထားျပန္ပါတယ္.... ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းကေတာ့ ဂ်ဴးဘာသာဝင္တစ္ေယာက္လို႔ သိရပါတယ္.... (စကားခ်က္ ... ဒီသံုးဦးကို ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္သုိ႔ေျပာင္းလဲလာျပီးဟု ဝါဒျဖန္႔ေဝတာကို ေတြ႔ရလို႔ပါပဲ.....) ေနာက္တစ္ခုက ဂ်က္နီဖာလိုပတ္က Atheism(ဘုရားမဲ့ဝါဒ) တစ္ေယာက္ပါ ......

http://wiki.answers.com/Q/What_is_Jennifer_Lopez%27s_Religion


ဗုဒၶဘာသာ အေယာက္တစ္ရာမွာ ကိုးဆယ္ကိုးေယာက္က ရုပ္တဳဆင္းတုေ႔ရွသြားျပီး ဘုရားကယ္ပါ က်မ့သားေလးကို၊ က်မ့မိသားစုကို ၊ က်မ့စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ စသည္ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ.....ဒီလိုလူမ်ိဳးမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာသန္း၃၅၀ဟာ ၁၀သန္းေတာင္ျပည့္ပါအံုးမလားမသိဘူး..........

သူတုိ႔စကားအရပါပဲ သူတုိ႔ခုိင္းႏႈိုင္းသြားတဲ့ လူသံုးေယာက္လံုးက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္....
ဖာရာေဒး၊ လိုးရီး ပတ္စ္ရို ၊လိီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီ ဒီသံုးဦးလံုးက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္..... ဤသူသံုးဦးနဲ႔ခုိင္းႏႈိုင္းထားေတာ့ ေ၈ါတာမဟာ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္ေနတဲ့ လူသံုးဦးတုိ႔၏ အဆင့္ေလာက္ပဲ ရိွတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပရာေရာက္ေနသလုိပါပဲ.....

ဒါဆုိ ဗုဒၶက (GOD)ဘုရားမဟုတ္ရင္ သူ႔ရုပ္ေ႔ရွမွာ ဘာလို႔ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳၾကသလဲ ( If the Buddha is not a god, then why do people worship him?) ေမးခြန္းေမးလုိက္ေတာ့ ဆင္ျခင္ေပးလုိက္ပံုက ဆရာတစ္ေယာက္အခန္း ထဲဝင္လာလို႔ အေလးေပးျခင္း၊ သူရဲေကာင္း၊အာဇာနည္ေ႔ရွမွာ အေလးျပဳတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးပါလို႔ ဆင္ေျခေပးလုိက္ျပန္ပါတယ္.... သူ႔စကားမွာတင္ အရမ္းရွင္းသြားျပီး သူ႔စကားက သူမ်ားကို လိမ္ဖို႔ၾကိဳးစားလိုက္တာ အေျဖေတြျဖစ္လာတယ္......

ဒါဆုိေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာျပည္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အာဇာနည္တစ္ေယာက္ပဲ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ယူရံုထက္ ဘာမွ မပိုသလိုပဲေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား .... ဒါေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေဂါတာမကို ဆရာ၊သူ၇ဲေကာင္း၊အာဇာနည္ တို႔ထက္ပိုျပီး ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳမူမ်ိဳးကို ေတြ႔ရပါတယ္.....

ေနာက္တခုက ေဂါတာမ့ရုပ္တုေ႔ရွမွာ ဝတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရင္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖစ္ပြားေစတယ္ဆုိေတာ့ ဖာရာေဒးတတ္ထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပညာရပ္ေတြ လိုးရီး ပတ္စ္ရိုတတ္ထားတဲ့ ေဆးပညာရပ္ေတြ ၊ လိီယိုနာဒိုဒါဘင္ခ်ီတတ္ထားတဲ့ ပန္းခ်ီပညာရပ္ေတြကို က်ေတာ္ဖာရာေဒးရုပ္တု၊ လိုးရီးပတ္စ္ရို၊ လီယိုနာဒိုဒါဘင္ခ်ီရုပ္တု ေ႔ရွမွာ ဦးခ်ဝတ္ျပဳရံုနဲ႔ က်ေတာ္တတ္ေျမာက္လာႏုိင္ပါသလား????????

ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ မေလ့လာမလိုက္စားဘဲ က်ေတာ္ ကမာၻေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ပံုမ်ားကို အိမ္မွာဝယ္ခ်ိတ္ဆြဲထားျပီး ထိုင္ရွီခိုးရမလို ျဖစ္ေနျပီ

က်ေတာ္ Atheism ဆုိတာကို ျမန္မာအဘိဓာန္ထဲမွာ ရွာၾကည့္တဲ့အခါမွာ "ထာဝရဘုရားရိွတယ္လုိ႔ မယံဳတဲ့သူ" လို႔ ဘာသာျပန္ဆုိထားပါတယ္..... တကယ္ေတာ့အေျဖမွန္ကေတာ့ ဘုရားရိွသည္ဟုမယံုတဲ့သူပါ.... အာရ္ဗ္ကမာၻႏွင့္ အေနာက္တုိင္းသားမ်ားအမ်ားစုကေတာ့ Atheism မ်ားကို သူတုိ႔ရဲ့အေတြးအေခၚမ်ားသာ ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္..... Atheism ဆုိတာကို non religion/anti-religion(ဘာသာတရားမဲ့)လို႔လည္း ေျပာဆုိၾကျပန္ပါတယ္..... အဲလ္ဘတ္ အုိင္းစတုိင္း(၁၈၇၉-၁၉၅၅)က သူ႔ကိုယ္သူ Atheist တစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဆုိထားပါတယ္..... အဲလ္ဘတ္အုိင္းစတိုင္း ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာသို႔လည္း မကူးေျပာင္းခဲ့ပါဘူး..... သူကေတာ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးစုႏြယ္ဝင္ တစ္ေယာက္ပါ..... တစ္ခုဆုိးတာက ဗုဒၶဘာသာတရားကို နကန္းတလံုးမွ မသိသည့္အဲလ္ဘတ္အုိင္းစတုိင္းက ပါးစပ္အာေခ်ာင္ျပီး ဗုဒၶဘာသာကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိလိုက္တာပဲ....

သူခ်ီးမြမ္း ေျပာဆိုခဲ့တဲ့စကားကို တကယ္လက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေခ်ဖ်က္လုိက္တာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မိဘ အသိုင္းအဝန္းမွာ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ (atheism တေယာက္ျဖစ္တဲ့) ေမာ္စီတံုးပါပဲ..... အိုင္းစတိုင္းေျပာတဲ့လက္ထက္တုန္းက ဗုဒၶဘာသာက ယခုလက္ရိွသန္းေပါင္း ၃၅၀ ထက္မကရွိႏုိင္ပါတယ္.... အုိင္းစတုိင္းေျပာတဲ့အခိိ်န္တုန္းကဆုိ တရုတ္ျပည္မွာလူဦးေရ သန္းေပါင္း၁၀၀၀ ဆုိရင္ သန္းေပါင္း၈၀၀ ေလာက္က ဗဳဒၶဘာသာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္....

ဒါေပမဲ့ဆရာၾကီးေမာ္ဇီဒုန္း/ေမာ္စီတုံုး(၁၈၉၃-၁၉၇၆)ကေတာ့ ဘုန္းၾကီးအာဏာရွင္ စနစ္ၾကီးစိုးမူအေမွာင္ေအာက္မွ တုိးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးေသာႏုိင္ငံသစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ လမ္းစကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္....... ေမာ္စီတံုးကေတာ့ ေျပာမရဆုိမရငနာဂတံုးေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္.....

တရုတ္ျပည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဆုတ္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္လာခဲ့ပါတယ္.... အစပိုင္းကမာၻေပၚမွာ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ရိွေနရာကေန အုိင္းစတိုင္းေျပာျပီးကမွ ေမာ္စီတုံုးလုပ္လုိက္လို႔ သန္းေပါင္း၃၅၀ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရိွေတာ့ပါတယ္.... (စကားခ်က္- ကိုယ့္ဘာသာတရားကိုေက်ာ္ျပီး အျခားဘာသာတရားကိုခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ရင္ ေစာက္ရွက္ကြဲတတ္တယ္..... ဘယ့္သူကိုမွမၾကည့္နဲ႔ ....... အုိင္းစတိုင္းကိုပဲ ၾကည့္)......

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကေလ အုိင္းစတုိင္းအေၾကာင္းကိုအရမ္းေျပာၾကတာပဲ က်ေတာ္တစ္ခုသင္ေပးလုိက္မယ္ (သင့္ေဘးကသူငယ္ခ်င္းက အုိင္းစတိုင္းအေၾကာင္းေျပာရင္ ေမာ္စီတုံုးအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာရင္းနဲ႔ အနုိင္ယူလုိ္က္ပါ)

(ဥကၠဌေမာ္(ေမာ္စီတုံုး)က လူဘယ္ေလာက္သတ္ခဲ့ပါသလဲ)
http://wiki.answers.com/Q/How_many_people_did_Chairman_Mao_kill


(ေမာ္စီတုံုးသတ္ခဲ့တာ သန္းေပါင္း၅၀ မွ ၇၀ ၾကားရိွပါသည္။
( စကားခ်က္ ျမန္မာျပည္မွလူဦးေ၇ သန္းေပါင္း၅၄သန္းေက်ာ္ရိွသည္။ ေမာ္စီတုံုးသတ္လိုက္တဲ့ လူဦးေရဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရထက္ေတာင္ မ်ားေနပါလား)

(ေမာ္စီတုံုးမွာ ဘာသာရိွပါသလား)
http://wiki.answers.com/Q/Did_Mao_Zedong_have_a_religion


(ေမာ္စီတုံုးက ဟစ္တလာထက္ သတ္တာပိုမ်ားျပီး ဘာေၾကာင့္လူအမ်ားမသိၾကပါသလဲ....)
http://wiki.answers.com/Q/Why_do_most_people_not_know_that_Mao_Ze_Dong_killed_more_people_than_Hitler


စာေရးသူသိရသေလာက္ အေၾကာင္းအရာတခ်ိုဳ ႔က ဒီလုိပါ......

(ဟစ္တလာဟာ သူေသျပီးေနာက္ သူရဲ့နာဇီဝါဒနဲ႔အတူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရပါတယ္..... သူ႔လူမ်ိဳးဂ်ာမနီမ်ားကိုယ္တုိင္က သူ႔ကို ရႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေဝဖန္ေရးသားၾကပါတယ္...... ဂ်ဴးလူမ်ိဳးကိုယ္တုိင္ကလည္း နာဇီပါတီဝင္မ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္.... အေမ၇ိကန္၊ အေနာက္ဥေရာပမီဒီယာမ်ားရဲ့အာရံုစိုက္မူကို အထူးခံရ၍ ဟစ္တလာဟာတကယ့္ကို လူသတ္သမားအျဖစ္ထင္ရွားသြားခဲ့ပါတယ္.... ေမာ္စီတုန္းရဲ့ပါတီက လူအေျမာက္အမ်ား လူသတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို တရုတ္ျပည္မွတရုတ္လူမ်ိဳးကိုယ္တုိင္က ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္း တစံုတရာမွမရိွခဲ့ပါဘူး..... မီဒီယာသတင္းေလာကကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္လင္းမေပးခဲ့ပါဘူး..... ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေမာ္စီတုနး္အေၾကာင္းကို လူအမ်ား မသိရျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္......

ေမာ္စီတုံုးအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္သိလုိလွ်င္ေတာ့ ဝီကီပိီဒီယာမွာၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္....
http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong

ေမာ္စီတုန္းအေမးအေျဖမ်ားၾကည့္လုိပါက http://wiki.answers.com/Q/FAQ/6146
ေမာ္စီတုံုးသြားမွန္မွန္တုိက္ရဲ့လားဆုိတဲ့ ေမးျမန္းခန္းေတာင္ ပါ ပါတယ္.....

ဘုန္းၾကီးနဲ႔စစ္တပ္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္ေတာ့ ၾကားကျပည္သူေျမဇာပင္ျဖစ္

က်ေတာ္မွာ ေရးထားျပီးေသာအေၾကာင္းအရာအခ်ိုဳ ႔ရိွပါတယ္...... က်ေတာ္တင္ဖို႔ိရိွေသာလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာမည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ မတင္ေတာ့ဘဲ ရပ္နားမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္......

(၁)ဘုရားႏွင့္ ကုလားမေရာေစရန္ (သို႔) ဘုရားကဘုရား ကုလားကကုလား

(၂)သိပၸံေကာ သဘာဝေကာမဆန္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (ေခါင္းစဥ္ မတပ္ရေသး ေန၊လ၊ျမင့္မိုရ္ေတာင္၊ငရဲ၊ နတ္ျပည္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ဟာသမ်ိဳး)

(၃)ဆရာေတာ္ကုလားမ်ား၏ စကားဝိုင္း (အပိုင္း ၃)

(၁) သန္းေရႊနဲ႔ ေ၈ါတာမ လုပ္တာမဟုတ္ မဟုတ္တာလုပ္ (အနဂၢ၊ဘာဘူ ကိုအစြဲျပဳ)

(၅)ေဂါတာမ၏ဘဝအတၳဳပၸတၱိ (ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားစြာ၇ိွ)

(၆)ဘုရားပြင့္ဖို႔ လိုင္စင္ရထားေသာ အိႏၵိယ(ကုလားျပည္)

အခုတင္လုိက္တဲ့ပို႔စ္နဲ႔ ေပါင္းရင္ ခုႏွစ္ခုေပါ့....ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးသည္ ေရးျပီးေနပါျပီ....... တင္မယ္မတင္ဘူးဆုိတာ က်ေတာ္စိတ္ေပၚမွာ မမူတည္ဘဲ ခင္းဗ်ားတုိ႔ရဲ့စိတ္ေပၚမွာသာ မူတည္ပါတယ္....

တိရစာၦန္ေတြ သူ႔တပါးအျမင့္ျမတ္ထားရာကိုမွ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ခ်င္ၾကတယ္.....
ရဲေတြက ၾကည့္ရံုသက္သက္ပဲလား (အစိုးရမူဝါဒ ----->> မင္းတို႔ၾကိဳက္တာလုပ္ ငါတို႔နဲ႔ အတိုက္အခုိက္မလုပ္နဲ႔)ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ အငတ္မေျပ ေျမာင္းေရေဟ့ ေျမာင္းေရ

မိုးရြာရင္ မုိးေရ ခ်ိဳးမယ္ ေမေမလာရင္ ႏို႔စို႔မယ္ ေဖေဖလာရင္ အုန္းသီးခြဲစားမယ္ (အမ်ိဳးသမီးခမ်ာ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ သားသမီးငါးေယာက္ ဆင္းရခ်ိဳ ႔တဲတဲ့ဒဏ္ကို အလႈးလဲခံစားေနရမပဲ...... (ဂတံုးေတြ မ်က္လံုးမွာ ဒီပံုရိပ္ေတြကို မျမင္ဘူး မခံစားတတ္ဘူး နားမလည္ဘူး)


(ဒီကေလးသူငယ္မ်ားရဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို အတၱအေမွာင္ရိပ္ေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ သခၤန္းျခံဳဂတံုးမ်ားရဲ့ မ်က္လံုးထဲမွာ မေပၚဘူး..... ေက်ာက္တံုးကိုကိုးကြယ္ေနတဲ့ေကာင္ေတြ ဒါေတြကိုဘယ္လုိနားလည္ပါမလဲ)ေဟာ့ဒီဘက္က ပန္းယူက်အံုးမလား ရွင္ အဲေဆာ္၇ီး.... ဗ်ာ

ငါ့ကို လွလွေလးရိုက္ေပး..... (စတုိင္သစ္ ဟန္သစ္)
သခၤန္းျခံဳဂတံုးေတြ မင္းတုိ႔မ်က္လံုးထဲမွာ ဘာေတြျမင္လဲ .....


သကၤန္းျခံဳဂတံုးမ်ား မျမင္ေသာ ပံုရိပ္မ်ား

ဓာတ္ပံုၾကည့္ရံုနဲ႔ စိတ္မခ်မ္းသာလုိက္တာ ကယ္ဆယ္ရမယ္ ေထာက္ပံ့ရမယ္ သခၤန္းျခံဳဂတံုးေတြ မင္းတုိ႔ ရင္ထဲ ဒီလိုခံစားခ်က္ေတြ ရိွလား.....


က...... ကေလးငယ္ ခ်စ္စဖြယ္
ဒီလူေတြ ေနပူထဲမွာ တစ္ေန႔ကုန္ တစ္ေန႔ခမ္း အလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ ထင္လဲ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ တြက္ရင္ (ရည္ညႊန္း ----- > လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေအာ္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီ)ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘုန္းၾကီးတစ္ေယာက္ကို လွႈတဲ့ မနက္ပိုင္းဆြမ္းတနပ္စာနဲ႔ သြားညီမွ်တယ္ ...... ဘုန္းၾကီးကို လွႈမယ္အစား ဒီလူေတြ ေပးလွႈလုိက္တာ ခင္းဗ်ားတို႔ ပိုကုသိုလ္ရပါတယ္........


ျမန္မာျပည္က ဂိုဏ္းစတားေဖာက္ခြဲေရး သမားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္..... ဘယ္နားမွာ ဆူပူမလဲ နီနီေရာင္ဂတံုးေတြကို ေတြ႔၇မယ္ ....ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဆုိတာ ဒါလားကြ...


ဗလီေက်ာင္းဝန္းထဲထိကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသြားတာ.......... အၾကမ္းဖက္ လူမိုက္ သကၤန္းျခံဳေတြဂတံုးေတြ လမ္းရွင္းလမ္းရွင္ မင္းတုိ႔ကို သတ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရိွဘူး ကားကားေတာ့ လာမလုပ္နဲ႔ ပစ္္လိုက္မယ္....တစ္ ေနရာယူမယ္

အလားကားသက္သက္ကိုင္ထားတာ မဟုတ္ဘူး .... ထိရင္ ပစ္မွာ.... တပ္မေတာ္သာလွ်င္ အမိ ၊ အဖကြ တပ္မေတာ္ ေပးတဲ့ဆန္ကို စားျပီး အမိန္႔တုိင္း လုပ္ရမွာ ငါတုိ႔အလုပ္ကြ.....


ဂ်ပန္ၾကီးရယ္ မပစ္ခ်င္ပါဘူး ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ေနတတ္ရတယ္.....
ငါတုိ႔ကို မေစာ္ကားရင္ ဘာမွမလုပ္ဘူး ခ်ခ်အားေပးတယ္......

လူမိုက္လူရမ္းကားေတြ ျပည္သူေတြေတာင္ ေၾကာက္ေနရတယ္...........
လာမစနဲ႔ကြာ ၾကည့္ထား တုတ္ယူမလား ဓားယူမလား ၾကိဳက္တာေျပာ ငါတုိ႔ဆီမွာ အကုန္၇ိွတယ္..... (ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘာသာ ေအးျမတဲ့ ဒျမအရိပ္တဲ့ဗ်ာ)


(ဘာေကာင္လဲကြာ ဆရာၾကီးလား နာသြားမယ္ ငါတုိ႔ကို ဘာမွတ္လဲ ရဲေတြေတာင္ ေၾကာက္လို႔ ၾကည့္ရံုသက္သက္ လုပ္ေနတာ မေတြ႔ဘူးလား ဘယ္ေကာင္မွ ဝင္အာေခ်ာင္ စားမေျပာနဲ႔ ...... မင္းအေမ မင္းညီမေတြ ငါ့မယားျဖစ္သြားမယ္)

(ယာကူဆာ ဂိုဏ္းစကားေတြေလ ေအးျမတဲ့ ဓမၼအရိပ္တဲ့ဗ်ာ ၾကည့္ပါအံုး ဒျမအရိပ္ကို စကားမပီလို႔ ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္မယ္.....)
ဟဲဟဲ အေမရိကန္စစ္သားလို ေတာ့ ေခတ္မီွပညာနဲ႔ ေဖာက္ခြဲမသံုးႏိူင္ဘူး .... ရိုးရိုးမာ့ဂ္နဲ႔ ေဖာက္ခြဲေရးသမားလုပ္ေနတာ .....

ရဲေဘာ္ေသရင္ ငရဲသြား

ျမိဳ ႔ေပၚၾကီးမွာ ဘယ့္ေကာင္ကို ထုမလဲမသိဘူး မတန္တဆဗ်ာ ျပည္သူေတြမွာ သူတုိ႔လက္ထဲ ေသနတ္ကိုင္ထားရံုနဲ႔ကို ေၾကာက္ေနရျပီ ....


ရဲေဘာ္တုိ႔ တက္..... ေ႔ရွမွာ ခ်ီးပံုရွင္းတယ္ ..... တဝက္ဆီခြဲေဝေပးထားတဲ့ အာဏာကို အာဏာအျပည့္လိုခ်င္တဲ့ ဂတံုးေတြကို သတ္.....


တပ္မေတာ္ဆုိတာ မိုးေပၚေထာင္ျပီး ေခ်ာက္တာမဟုတ္ဘူး.... ပစ္ရင္မွန္ေအာင္ပစ္တယ္...... ပစ္