Thursday, February 4, 2010

လူ႔အသတ္ကို သတ္၍ ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္႔ပြါးေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ကို က်မ္းအရေကာ သမုိင္းအရ ထင္ရွားစြာ သိႏူိင္ရန္ ေဖာ္ျပလို္က္သည္

လူအသက္သတ္၍ အျပစ္မရွိဆိုေသာ ဗုဒၶစာေပ။
(အပါဏာတိပါတာ ေ၀ရာမဏိ သိကၡာမဒံ သမာဓိယာမိ = လူအသက္သတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အလိမ္အညာအား အကၽြႏ္ု္ပ္သည္ ေ၀းစြာ ေရွာင္က်ဥ္ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား )

ဤအေၾကာင္းတရားကား ဗုဒၶဘာသာသည္ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ကဲ့သို႔ သံကုန္ဟစ္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အေျဖႏွင့္ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာကား ဗုဒၶဘာသာ လက္စြဲက်မ္း ( သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ သာသနာ ၂၅၃၇၊ ေကာဇာ ၁၃၅၅၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၉၃ ႏွစ္ထုတ္ျဖစ္ပါသည္၊ ႏွာ ၆၇-၆၈ ) မွ ျဖစ္ပါသည္……

ဒုဌဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ အေကၡာဘိဏီ ၁-ႏွင့္ သုညေလးဆယ့္ႏွစ္ရွိေသာ သခ်ၤာသည္ `` အေကၡာဘိဏီ´´ အေရအတြက္ ျဖစ္၏။ ပါဠိအဘိဓါန္တ၌ကား ၀ါးအလံုး ၆၀-ကို တစ္စည္းစီ စည္း၍ ၀ါးအစည္း ၆၀-ပံုထားရာ၌ စစ္တပ္ တစ္တပ္က နင္း၍ သြားရာ ၀ါးအားလံုး ေျမမႈန္႔ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မ်ားေသာ စစ္တပ္ကို `` အေကၡာဘာဏီတပ္´´ ဟုဆို၏ (မဟာ၀ံသဋီကာ၊ သဒၵနီတိက်မ္းတို႔၌ အဓိပၸါယ္ တမ်ိဳး ဆိုၾကေသး၏ )၊ နည္းတဲ့ စစ္တပ္အင္အား မဟုတ္ဘူးေနာ္….၀ါးအလံုး (၆၀)ကို တစ္စည္းစီျပီ ၀ါးအစည္းေပါင္း (၆၀) ကို တတ္နင္း၍ ေျမမွဳန္႔ျဖစ္ေသာ စစ္တပ္က အဘယ္မွ်ေလာက္ လူဦးေရ ရိွမယ္ဆုိတာ စာေရးသူ ခန္႔မွန္းမိသေလာက္ဆို လူဦးေရေပါင္း သန္းႏွင့္ ခ်ီရမည္…(သိန္းနဲ႔ ခ်ီေလာက္ေတာ့ မကဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆို ၀ါးအစည္း(၆၀)ေတာင္ ေျမမွန္႔ျဖစ္ေအာင္ တတ္နင္းႏိူင္တဲ႔ စစ္သည္ဆိုေတာ့ နည္းတဲ့အင္အားမဟုတ္ေတာ့ဘူး)…..


ဒုဌဂါမဏီမင္းၾကီးသည္ ဤ မွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာ စစ္တပ္ကို ႏွိမ္နင္း၍ စစ္ပြဲမွာ စစ္ခင္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္ေသေစခဲ့ျခင္းအတြက္ မိမိအား သက္သာရာရႏိုင္ရန္ အေၾကာင္း အခြင့္ေကာင္း ရွိ၊ မရွိ ရဟန္းအနာ မေထရ္ျမတ္ ရွစ္ပါးတို႔ထံ ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ရဟန္းအနာ ( ရဟန္းနာမေထရ္ျမတ္ဆိုကတည္းက နည္းတဲ့ ရာထူးမဟုတ္ဘူးေနာ္..သိုင္းရႊီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ျပီးတဲ့ေနာက္ သိုင္းရႊီးလက္ေထာက္ခံဂိုဏ္းဆရာမ်ား ) မေထရ္ျမတ္ရွစ္ပါးတို႔က သက္သာရာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ႁမြတ္ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့သည္……

(``မင္းျမတ္…. သင္ မင္းျမတ္သည္ အေကၡာဘိဏီ မကေသာ က်ည္းကုလားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေသေစရာ၌ (သူတုိ႔ကေတာင္ က်ည္းကုလားလို႔ေတာင္ ေျပာလုိက္ေသးတယ္….ဒီကတည္းက သိုင္းရႊီးဂိုဏ္း၀င္မ်ားဟာ လူအသားေယာင္ ခြဲျခားမူရိွသည္....သူတို႔ လည္းမည္းတာပဲ မည္းမည္းခ်င္းအတူတူေတာင္ က်ည္းကုလားလို႔ ထက္၍ သတ္မွတ္ သည္မွာ အိႏိၵယလူမ်ိဳးကုလားတို႔၏ ဓေလ႔ထံုးစံပင္ ျဖစ္သည္..ယခု ေခတ္ေတြ တုိးတက္လာလို႔ အိႏိၵယမေလးေတြ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးေတြ ေတြ႔လာရတာပါ....ဒါေပမဲ့ ေဂါတာမမ်ိဳးႏြယ္သာလိကမ်ားကေတာ့ မည္းေနတုနး္ပဲ…စိတ္ဓာတ္ကလည္း မည္း အသားအရည္ကလည္း မည္းဆိုတာ ေဂါတာမတို႔ မ်ိဳးႏြယ္ကို ရည္ရြယ္ေျပာဆုိၾကတာ ျဖစ္မည္.. …)

သရဏဂံု တည္သူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ငါးပါးသီလၿမဲသူ တစ္ေယာက္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ပိုင္းအတြက္သာ လူသတ္မႈ အျပစ္ရွိသည္။ ႂကြင္းေသာ မိစၧာအယူရွိသူႏွင့္ သီလမရွိသူ ရန္သူအားလံုးတို႔ကို သတ္မႈ အျပစ္မ်ိဳးေလာက္သာ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူသင့္၏….. သင္မင္းျမတ္၏ တိရိစၧာန္ သားသမင္မ်ား ႏြားမ်ားႏွင့္ တူေသာ ရန္သူမ်ားႏွင့္ တကြ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တပိုင္းတို႔ကို သတ္မိေသာ အကုသိုလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ သံုးပါးတည္တံ့ျပန္႔ပြား ထြန္းကားေရးအတြက္ ရည္ရြည္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္မင္းျမတ္အား နတ္ျပည္ေရာက္ရန္ အႏၱရာယ္၊ မဂ္ဖိုလ္ရရန္ အႏၱရာယ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ
(ဤသို႔ေသာ အခ်က္ကို ေထာက္၍ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရးကို လူသတ္နည္းျဖင့္ ပယ္ရွင္းသည္႔ကို ေတြ႔ရႏူိင္သည္…ဗုဒၶဘာသာ သာသနာကို လူသတ္၍ နယ္ခ်ဲ ႔ခဲ့သည္ကို ဤက်မ္းအရ ထင္ရွားစြာ သိႏူိင္သည္) ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွလံုးမသာမယာျခင္း ျဖစ္ေနလွ်င္ ယင္းကိုပယ္ေဖ်ာက္ေလာ့´´

ဟုရဟႏၱာ မေထရ္ျမတ္ရွစ္ပါးတို႔က မိန္႔ႁမြတ္ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္.......
အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေ ထာက္၍ ေခတ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာသည္ ေသြးစြန္း၍ ဓါးမိုးျပီး နယ္ခဲ် ႔ခဲ႔ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ သိျမင္ႏူိင္သည္….

http://messengerforbuddhist.blogspot.com/2010/02/blog-post_02.html

(ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ အစဥ္သျဖင္႔ ၾကီးႏူိင္ငယ္ညင္း မူ၀ါဒကို ယခုလက္ရိွပင္ ကိုင္စြဲထားသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ ျဖစ္သည္...ကိုယ္ထက္ အင္အားသာလွ်င္ ဖင္ကုန္းျပီး ဒူးေထာက္သည္...)

ကိုယ့္ထက္ အင္အားနည္းလွ်င္ လူစုဖြဲ႔ ၍ အႏူိင္က်င့္သည္......


ငရဲျပည္လည္း ေပ်ာက္
နတ္ျပည္လည္းေပ်ာက္
နိဗၺာန္ကလည္း ဘာမွ မရိွ…
ဘာမွမရိွတဲ့သူမ်ား အေမ၇ိကန္/အေနာက္ႏိူင္ငံ သြားဖုိ႔ သူတုိ႔ၾကိဳးစား…
သကၤန္းကို အေရာင္ျပ …
ဒီဘ၀မွတင္ အစားေခ်ာင္ရံု/ အေနေခ်ာင္ရံု ေက်နပ္ပါျပီးဗ်…
ဂတံုးဘုနး္ၾကီးမ်ား လူနည္းစုကို အျမဲအႏိူင္က်င့္
ေသနတ္ကိုေတာ့ သူတုိ႔ေၾကာက္
ထိုင္ကန္ေတာ့ပါတယ္ဗ်…..
ကန္ေတာ့ေဟ့ ကန္ေတာ့ေဟ့ သူတို႔က ေသနတ္ေတြနဲ႔ဟ …
ေသနတ္မပါတဲ့သူေတြပဲ ငါတုိ႔ႏူိင္တာဟ…. ကန္ေတာ့ဟ

(စာေရးသူမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အၾကံေပးခ်င္တယ္ ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရိွတဲ့ ဘာသာတခုကို ကိုးကြယ္ေနရတာထက္ ဘာမွမကိုးကြယ္တာက ပိုျပီး ေကာင္းပါတယ္...)